Psykisk helse: nr. 1 – 2018

Døgnet rundt

– Vi savner å være barn, sier to tenåringer Psykisk helse har intervjuet om sosiale medier i dette nummeret. Thea Strømme Høgberg og Frida Kvamme knytter savnet av barndom til smarttelefonen. Sosiale medier har tatt over for husking, tegning med kritt på asfalten og rulleskøyter ned bratte bakker.

Leder: nr. 1 – 2018

Du får første nummer gratis!

Bestill