Close Menu

Diagnostisering av ADHD og henvisning til ADHD-utredning har økt kraftig de siste årene. Dette har fått mye oppmerksomhet. Eksperter frykter både under- og overdiagnostisering. Men bildet er langt fra komplett. De offisielle tallene sier ingenting om hvor mange som faktisk har en ADHD-diagnose i Norge. Privat utredning og behandling er ikke med i offentlige registre. Det gjelder både i somatikken og psykiatrien. Samtidig øker tilfanget av private tilbydere, for eksempel innen ADHD-utredning. Hvor mange dette gjelder vet heller ingen. Tallene finnes ikke.

– Situasjonen er i ferd med å bli uholdbar. Vi ønsker en oversikt over hvor stor pasientgruppen er, sier generalsekretær i ADHD Norge, Gry Lunde. Etter hennes erfaring er antallet pasienter som blir utredet for ADHD privat betydelig og stigende. Interesseorganisasjonen har ifølge generalsekretæren vært i kontakt med både helseministeren og helsedirektøren om behovet for bedre oversikt, uten at noe har skjedd.

Kjære leser!
For å lese hele saken må du være abonnent. For kun 59 kr/mnd får du tilgang til hele magasinet.