Close Menu

Meninger

Mann med hund

De er gjerne oljeingeniører på jobb i Abu Dhabi, eller amerikanere på reise i Europa.

Når hjelpen skader

Som pasient er man avhengig av at behandleren er en god hjelper. Det er nå en gang sånn at ikke alle er like gode i jobben sin, men hva med når det skjer i terapirommet?

Jeg er født høysensitiv

Jeg har alltid følt meg annerledes. Har følt at jeg tåler mindre enn andre og er mer pysete og grublende. Da jeg var åtte år begynte jeg å skrive dikt om døden, tro på en åndeverden jeg ikke helt klarte å sette ord på og å drømme fantastiske drømmer.

Annonse

Å bli tatt på alvor

Spiseforstyrrelser og underkategorien anoreksi, som også rammet meg, er den dødeligste psykiske lidelsen vi har. Likevel kommer få igjennom det berømte nåløyet for å få riktig behandling, på riktig tidspunkt.

Tannhelsereform nå!

Rett til gratis tannbehandling er ingen garanti for betre tannhelse. Trass rettar etter tannhelselova har folk med langvarige psykiske helseutfordringar meir tannhelseproblem enn resten av folket, og mindre bruk av tannhelsetenester.

Unngåelsens pris

Vår psykiske og fysiske helse er avhengig av mange forhold. Et forhold som ofte er tydelig i terapirommet, men som vi sjelden snakker om utenfor, er vår evne til å tåle og ikke minst dele psykisk ubehag.

Annonser

NPE: – Vi er ikke likegyldige

Vi er ikke likegyldige til at behandlingen «var påtvunget og ulovlig», skriver Elin Melvær i Norsk pasientskadeerstatning i dette tilsvaret til advokat Helge Hjorts kronikk.

Kronikk: Hvordan prøve å utmanøvrere vanskelige pårørende

Foreldrene opplevde forverring hos 15-åringen, likevel fortsatte det psykiske helsevernet å tvangsmedisinere ham ulovlig, forsvart av klageinstansen. Advokaten deres, Helge Hjort, viser hvordan det kunne skje.

Verdien av å bli tatt på

Berøring er en viktig og naturlig del av det å være menneske, skriver psykiater Anne Kristine Bergem i spalten Øyeblikket.

Annonser
Vis mer