Close Menu

Samfunn

illustrasjonsfoto av barn som geiper Gjør vi ungene våre til små tyranner?

Gjør vi ungene våre til små tyranner?

Zemir Popovac er redd validering i barneoppdragelse kan bli misforstått. Barn må lære forskjell på følelser og virkelighet, mener psykologen.
Foto: RobertoDavid/istock

Sørlandet sykehus får kritikk av Helsetilsynet

Har ikke gitt god nok behandling til pasienter med selvmordsrisiko, ifølge ny rapport.
Ukoms leder Pål Iden – Bør være del av behandlingsteam
Rapport om pårørende:

– Bør være del av behandlingsteam

Involvering av pårørende kan være livreddende, mener Pål Iden, leder av Ukom. En ny rapport viser at pårørendes kunnskap gir økt pasientsikkerhet.
Sissel Bélanger – Det er nok et underforbruk av fastlegen blant etterlatte ved selvmord

– Det er nok et underforbruk av fastlegen blant etterlatte ved selvmord

Snaut halvparten av etterlatte ved selvmord hadde søkt hjelp hos fastlegen det første året etterpå. De fleste fastlegepasientene var kvinner, og samboer eller ektefelle var den pårørende som hadde størst økning i fastlegekonsultasjoner for psykiske plager i månedene etterpå. – Det er nyttig for fastlegene å vite at det er naturlig for etterlatte å oppsøke hjelp hos dem, sier forsker Sissel Bélanger.
illustrasjonsbilde terapi ADHD-legen felt av Helsetilsynet

ADHD-legen felt av Helsetilsynet

Har drevet uforsvarlig, men får ingen reaksjon.
Bilde av finansminister Trygve Vedum ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett mai 2024
Revidert nasjonalbudsjett

100 millioner ekstra til sikkerhetspsykiatri

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner mer for å styrke kapasiteten i sikkerhetspsykiatriske avdelinger i sykehusene.
høyesterett oslo foto Sergio Delle Vedove
Tvangsbehandling

Vant delvis fram i Høyesterett

To kvinner som saksøkte staten for brudd på menneskerettene - og ble avvist - får nå saken opp i tingretten likevel. Ikke for alt som skjedde dem, men for tvangsbehandling som har skjedd i 2013 og senere.
Marianne Sveen jobber i psykiatrien og ser at mange pasienter har mobbehistorier bak seg. Foto: Liz Buer

– Mobbing er vanlig i pasientenes historier

- Mange ganger har jeg tenkt: Om jeg hadde hatt én superkraft nå, skulle jeg reist tilbake i tid og tatt deg ut av mobbingen, sier sykepleier Marianne Sveen. En ny studie viser sterk sammenheng mellom mobbing i barndommen og psykisk sykdom senere i livet.
Robert Liland forteller om hvordan mobbing har preget livet hans. Foto: Liz Buer

Mobbing i tenårene skadet Robert for livet

– Hvem ville jeg vært uten mobbingen? Robert Liland lever med tapsfølelse og bitterhet. Siden han var 14 år, har han og familien vært preget av en grov mobbehistorie.
illustrasjon til sak om selvmord på togstasjoner Én togstasjon særlig utsatt
Selvmord:

Én togstasjon særlig utsatt

Om passasjerene hadde visst at noen minutter ekstra reisetid kan redde liv, hadde de støttet dette, mener generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland.
illustrasjosfoto ti llECT – Kan avdekke feilbruk
Kartlegger ECT-behandling

– Kan avdekke feilbruk

I 2018 kritiserte FN Norges bruk av nødrett i tvangsbehandling med ECT. Først nå er en ordentlig kartlegging i gang av den omstridte behandlingsformen gjennom oppstarten av ECT-registeret.
Linda Berg Heggelund i Mental helse kritiserer regjeringens tiltakspakke mot mobbing
Mobbing:

– Regjeringens tiltakspakke er småpenger

Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse, har liten tro på at regjeringens tiltakspakke mot mobbing på 35 millioner vil gjøre en forskjell. – Hvis vi vil stoppe mobbing og utenforskap, må mye mer inn.
Elevundersøkelsen viser at 85000 barn mobbes i grunnskolen
Ferske tall:

85 081 elever blir mobbet

– Det er en voldsom økning i grunnskolen, sier forskningsleder Christian Wendelborg. Han peker på en råere tone i medier, humor og omgangsform som mulige årsaker.
Presidenten i Tannlegeforeningen, Heming Olsen-Bergem – Et stort hull i kunnskapen

– Et stort hull i kunnskapen

Presidenten i Tannlegeforeningen vil ha tannlegene ut dit pasientene er. For med dårlig psykisk helse, følger ofte dårlig tannhelse.
faksimile av Må betale for en behandling han ikke vil ha
Innlagt i psykiatrien:

Får 86 prosent trekk i trygd

Det er fortsatt uvisst når pasienter i psykiatriske institusjoner skal behandles likt som i somatiske sykehus. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (Høyre) er kritisk til svaret fra arbeids- og inkluderingsministeren.
Tenåring som sitter ute og ser på mobilen

Digitale overgrep øker

Nesten én av tre jenter har mottatt uønskede forespørsler om seksuelle handlinger. Ansvarlige voksne mangler kunnskap om barns bruk av digitale medier.
ADHD-test illustrasjon til sak om lege som kan miste autorisasjon ADHD-lege kan miste retten til å drive privat

ADHD-lege kan miste retten til å drive privat

Statsforvalteren mener psykiateren ikke driver forsvarlig og har sendt saken over til Helsetilsynet som vil konkludere.
Sosialbyråd Julianne Ferskaug i Oslo om rusomsorg
Ny byråd for sosiale tjenester:

– Vi skal tilby den beste rusomsorgen i landet

Julianne Ferskaug (V) er ambisiøs i ruspolitikken. Men å endre vedtaket om å legge ned plasser for ettervern, vil hun ikke.
Helseminister Ingvild Kjerkol i Stortinget under debatt om opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse vedtatt

Stortinget debatterte psykisk helsevern under behandlingen av Opptrappingsplanen for psykisk helse i går. Flere kritiserte manglende plasser og lange ventetider.
Miøjøterapeutene Anne Bruun og Karin Næss forteller om forholdene ved Haugenstua ressurssenter
Rusomsorg i Oslo:

– Beboerne er sykere enn tidligere

Ansatte ved Haugenstua ressursssenter fortviler over å måtte avvikle 22 såkalte gjennomgangsleiligheter med booppfølging.
Saliba Andreas Kokunc (h) Foto: Sturlason

– Du blir møtt på femten forskjellige måter

Oslos befolkning skal bli mindre til kasteballer i systemet, håper den nye helsebyråden Saliba Andreas Korkunc (H) som her svarer i vår spørre-spalte.
Britt Urban i POrtland Gaterespons Psykologer i stedet for politi
Portland, USA

Psykologer i stedet for politi

Hvert år dør psykisk syke personer i konfrontasjoner med politiet i USA. I byen Portland i Oregon har ubevæpnede psykologer tatt over en del av politiets oppgaver.
illustrasjon til ADHD-medikamenter misbruk selvpåført forgiftning Foto: Freepik Doblet antall på seks år
Ringer Giftinformasjonen om ADHD-medisiner

Doblet antall på seks år

Antall henvendelser om forgiftning med ADHD-medisiner er i sterk økning.
Foto: Justyna Stachon/Impress publishing AS – Faren min var optimist. Jeg ser sider av det i meg selv.

– Faren min var optimist. Jeg ser sider av det i meg selv.

Hvordan vi ser og oppfatter verdens gang, og hvilke konsekvenser det kan få, var det underliggende teamet da den intellektuelle superstjernen Steven Pinker gjestet Schizofrenidagene i Stavanger.
Ettervern Inger Lise Hansen Actis
Rusbehandling

Ny handlingsplan varsles

Det borgerlige samarbeidet i Oslo vil ha fornyelse av ruspolitikken. Generalsekretær Inger Lise Hansen i Actis mener det nye byrådet kan redde Stensløkka, om det er politisk vilje til det.
Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening
Ettervern:

– Man må spørre: Hvordan skal livet ditt se ut etter rusfrihet?

- Det viktigste er å ha en miks av ulike tilbud, sier professor og styreleder i Norsk Psykiatrisk forening, Lars Lien. Han har jobbet i en årrekke med ruspasienter. Dersom kommunen legger ned et tilbud som brukerne opplever bra, må man tilby noe annet som er like godt, mener han.
Ansatte ved Stensløkka ressurssenter

Byrådet la ned Stensløkka

Ansatte og beboere ved Stensløkka ressurssenter er skuffet og triste etter Byrådets beslutning. De rus- og medisinfrie boligene blir lagt ned fra mars 2024.
Ansatte ved Stensløkka ressurssenter

Kjemper for rusfritt ettervern

Stensløkka ressurssenter er Oslos eneste sted for rus- og medisinfritt ettervern. Ansatte og tidligere beboere kjemper mot kommunens planer om å avvikle.
Helseminister Ingvild Kjerkhold

Statsbudsjettet 2024 lagt fram

Pårørendesenteret sikret fortsatt drift. Organisasjoner må fortsatt søke om midler.
Foto av Bjørn S. Hesla, psykologspesialist

Er én time hos psykologen nok?

Det kan det være, mener psykologspesialist Bjørn S. Hesla.
Vis mer