Close Menu

– Kjærlighetsbegrepet er kommet inn i lov om barneverntjenester i 2022. Men hvordan forsvant kjærlighet fra sosialt arbeid i utgangspunktet?

– Sosialt arbeid før i tiden var bygget på veldedighet. Men med profesjonalisering av yrket fra 1930 og utover, med sosialskole og barnevern, ble det behov for fag­begreper. De ble særlig hentet fra psykologien, slik som «terapi», «omsorg» og «traume», mens «kjærlighet» ikke ble begrepsfestet på samme måte. Men kjærlighet er på et annet, og etisk, plan. Det kaster nytt lys over kjernen av arbeidet til den profesjonelle omsorgen. For hvorfor skal vi drive med dette? Fordi mennesket er verdifullt, og må beskyttes og tas vare på. 

×
Kjære leser!
For å lese hele saken må du være abonnent. For kun 59 kr/mnd får du tilgang til hele magasinet.