Close Menu

Usikret gjeld er enda farligere for den psykiske helsen enn fattigdom. Dette slår forskeren i tema-delen i dette nummeret av Psykisk helse fast. Usikret gjeld er typisk kredittkortgjeld og forbrukslån, som kan bli uhåndterlig dyrt over tid. 

Og fattigdom er farlig i seg selv. Kaisa Hansen-Suckow har laget film om livet under fattigdomsgrensen, om å handle mat med Nav på butikken, om å miste bilen til kemneren og om å få matposer fra Fattighuset, blant mye annet. Fattigdom er en grøft det er vanskelig å komme opp av, også fordi man tar avgjørelser som virker gode på kort sikt, for eksempel å ta opp lån for å betale vanlige regninger. På lengre sikt slår de tilbake og blir veldig dyre, kanskje helt umulig å betale ned. Hverdagen er infisert av vanskelige valg, løgn og fortielse. For det er også skamfullt å være fattig.  Utenforskapet blir dermed forsterket av at man ikke kan snakke om det. Å bryte denne sirkelen er uhyre krevende. Ikke alle kommer ut av den. 

Alle vet at det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk, men hvor risikabelt dårlig råd virkelig er for psykisk uhelse, fins det nå tydelig dokumentasjon på. Én ting er at bekymring for økonomien kan føre med seg stress, søvnvansker og angst, som kan utvikles til alvorligere psykiske lidelser. En annen og mer dramatisk er at jo høyere usikret gjeld du har, jo større er risikoen for alvorlig psykisk lidelse og til og med selvmord. 

Dette er kunnskap som vi må ta på alvor. Regjeringen har en nullvisjon for selvmord, og en tilhørende handlingsplan. Økonomisk ulikhet og fattigdomsfeller er ikke en del av denne planen. Det må inn her. Men vi trenger også et samfunn som ikke skaper slike fattigdomsfeller, som fungerer som en forsikring mot den enorme økonomiske ulikheten og den psykiske uhelsen som følger med. •

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse