Lukk
Tilbake til oversikt

Trenger du hjelp?

Har du akutte tanker om å ta ditt eget liv, ring 113. Dersom du opplever et problem du trenger rask hjelp med, ring 116 117. Da kommer du til nærmeste legevakt.

Helsenorge.no har en veiledningstjeneste der du kan få veiledning om hvor du kan henvende deg, oppsøke hjelp, hvor det er kortest ventetider etc. De kan nås på telefon 23 32 70 00 – tastevalg 1. Åpent hverdager kl. 08-15.30.

Nedenfor finner du ulike instanser som tilbyr hjelp og behandling.

Øyeblikkelig hjelp

  • Når du ringer til legevakten er det viktig å formidle så tydelig du kan hva du trenger og at det er viktig å få hjelp nå.
  • Spør om å snakke med psykiatrisk legevakt eller annen psykologtjeneste. Du er enklere å hjelpe dersom du er tydelig om egne behov.

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ta kontakt med legevakten hvis du har et problem utenfor fastlegens åpningstid.

Ta med deg noen du stoler på dersom dette kan hjelpe deg å formidle dine behov hos legevakten.

Fastlegen

Fastlegen din skal selv prøve å hjelpe deg med lette og moderate lidelser. Ved mildere angst og depresjon skal det først forsøkes med samtalebehandling. Senere kan det bli aktuelt med medisiner, eller du kan bli henvist videre for behandling andre steder.

Når du skal be om hjelp hos fastlegen, kan det være lurt å tenke gjennom hva du ønsker.

  • Er det spesielle behandlingstilbud du har hørt om og er nysgjerrig på? Spør fastlegen om disse. Fastlegene kan lettere bistå dersom de får noen forslag til ønsket behandlingstilbud.
  • Om du ikke har noe konkret behandlingsønske, kan du si at du ønsker oppfølging hos spesialist for det du opplever som problemet ditt. Fastlegen kan henvise videre til psykolog eller psykiater, som er spesialister på psykiske lidelser.
block image

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Du kan også bli henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). De tilbyr:

  • Kortere behandling uten innleggelse (poliklinikker)
  • Dagavdelinger eller døgnavdelinger.

På poliklinikkene utføres alt fra enkle samtaler til mer langvarig behandling av pasienter. Dagavdelinger i spesialisthelsetjenesten har gjerne bestemte behandlinger for mennesker med for eksempel angstspiseforstyrrelser, tvangslidelser eller liknende.

block image

Hjelpetelefoner og nettsteder

For mange kan det være god hjelp å snakke åpent med en de kjenner og stoler på om problemene. For andre vil det være bedre å ringe og snakke med noen som selv har følt problemene på kroppen.

Det finnes mange steder å henvende seg dersom du trenger noen å snakke med. Her finner du noen av de hjelpetelefonene og nettstedene som er tilgjengelig. Mental Helses hjelpetelefon og Kirkens SOS svarer hele døgnet og passer godt for noen.

Pårørende

Er du bekymret for en venn, familiemedlem, barn eller foreldre? Det er viktig å ta vare på seg selv samt ha mulighet til å snakke med noen om det som bekymrer Fastlegen din kan gi deg råd om hva du kan gjøre. Mange steder i landet har Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse lokallag som du kan henvende deg til for råd og noen å snakke med.

Helsedirektoratet har utarbeidet en brosjyre om pårørendes rettigheter. Den kan du laste ned her. I januar 2017 ble Veileder om pårørende oppdatert, den kan du lese og laste ned her.

Nettsted med oversikt over rettigheter og kontaktinformasjon, råd og tips: Pårørendesenteret.

Er du barn eller ung, eller har du unge i din omkrets som er pårørende. Les her.

Mer om behandling