Lukk

Hjelpetelefoner og nettsteder

Det finnes mange telefontjenester og nettsider hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med. Rådet for psykisk helse har ikke egen hjelpelinje, men flere av våre medlemsorganisasjoner har hjelpetelefoner som har styrket tjenestene sine. De fleste tjenestene er drevet av humanitære og frivillige organisasjoner. Både telefontjenestene og nettsidene er som regel bemannet av frivillige som har fått opplæring, ulike fagpersoner eller brukere og pårørende med erfaringer. Her finner du en oversikt over steder du kan henvende deg.

Hvis det står om liv og helse ring 113

Mental Helse Hjelpetelefonen

Telefon 116 123 (hele døgnet)

Ringer du hjelpetelefonen og taster 2 kommer du til Foreldresupport

Chat-tjeneste og skrive-tjeneste: sidetmedord.no (hele døgnet)

Mental Helse Ungdoms Hjelpechat for unge voksne

Mental Helse Ungdoms Hjelpechatchat er for ungdom og unge voksne, i alderen 18-35 år. Her kan du snakke med en frivillig, helt anonymt. Ingen problemer er for små og du kan få snakke om det du vil.

Åpningstider: hver dag kl. 18:00-21:00

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon 116 111
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Ta kontakt hvis du opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Tilbudet gjelder også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep.

Kors på halsen
Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år)

Telefon 800 33 321 (mandag–fredag kl. 14–22). Chatten er åpen alle dager kl.14 – 22 (også i helgene)

Tjenesten er gratis og du kan være anonym
Røde Kors driver tjenesten.

Kirkens SOS
Telefon 22 40 00 40 (hele døgnet)

Du kan chatte anonymt med Kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra 18.30–22.30 (fredag frem til 01.30). Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

Nærmeste legevakt
Telefon 116 117
(hverdager 16–22, helg og helligdager 12–20, julaften 12–16, 1. juledag 12–20 og nyttårsaften 12–18)

ABUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus HF
Nettside med informasjon om utredning, ventetid og mye mer for barn og unge opp til 18 år.

Advokatvakten
Advokatvakten er et gratis tilbud du finner flere steder i landet. Her kan du møte opp og få inntil 30 minutters gratis advokathjelp av medlemmer av Advokatforeningen.

Alternativ til Vold (ATV)

Et profesjonelt behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold. ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien. ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner.

Amathea
Telefon 90 65 90 60 (mandag til fredag 8–20)
Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

AA Anonyme alkoholikere
Telefon 911 77 770 (hverdager 11–15 og alle dager 18–22)

Angstringen
Telefon 22 22 35 30 (mandag–torsdag 10–13)

Arbeidslivstelefonen
Telefon 22 56 67 00
Drives av Mental Helse

Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Kontortelefon: 22 20 99 83 med svarer
Andre henvendelser, mobil: 476 51 108

Barneombudet
Telefon 22 99 39 50 (mandag–fredag 8-15)
Spør Barneombudet (for deg under 18 år)

Barn og unge pårørende
Tlf 90 90 48 48
Tilbyr hjelp via telefon, chat og e-post.
Se nettsiden for åpningstider.

BaRsnakk
Chattetjenesten til barn av rusmisbrukere
(mandag til onsdag 17–20)

Bipolarlinjen
Telefon 21 99 65 00 (Mandag-Onsdag fra kl. 17-20)

Anonym støttetelefon for mennesker med bipolare lidelser og deres pårørende. Besvares av frivillige erfaringseksperter som selv har diagnosen eller er pårørende.

Dinutvei – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep  Kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Har også en oversikt over hjelpetilbud nær deg.

DIXI Ressurssenter for voldtatte
Telefon 22 44 40 50 (mandag til fredag 09–15 (torsdag 10–15)

Dopingkontakten
Telefon 800 50 200
En telefon for deg som har spørsmål om doping.
Du kan også sende epost eller chatte.

Etter adopsjon
Veiledning og lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert, en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes.
Telefon: 38 10 59 52
E-post: post@etteradopsjon.no

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)
Støttetelefon 911 27 454

Hjelpekilden Norge
Frivillig organisasjon som hjelper og støtter mennesker i religiøse bruddprosesser.
Telefon, chat og andre hjelpetilbud

Hjelp til Hjelp
Nettside med hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk helsehjelp uansett hvor i landet du bor.

Hjelpelinjen for spilleavhengige
Telefon 800 80 040 (alle dager 9–18)
Chat er åpen hverdager i tidsrommet 11–15

ichatten
(Chat åpen mandag og torsdag kl. 17–20)
Hos ichatten vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. De svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet.

Informasjonstelefonen (Corona)
Telefon 815 55 015

Ivareta – pårørende berørt av rus
Telefon 800 40 567
Er bygget på likemannsarbeid, det vil si at de som betjener akkurat samtalen skal ha god kunnskap og erfaring om det å være pårørende. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon.

Jusschat (Mental Helse Ungdom)

I Jusschat får du hjelp med å løse rettslige spørsmål – helt gratis! Jusschat er et lavterskel rettshjelpstilbud driftet av Mental Helse Ungdom, og tilbyr juridisk veiledning over både chat og telefon hver tirsdag og torsdag fra 18.00 – 21.00 (med unntak av ferier e.l.). Man trenger ikke  å oppgi personinformasjon for å få veiledning.

Jentevakta
Jentevakta er en anonym chat- og telefontjeneste for unge jenter.
Åpningstider: man–tors 19–22
Telefonnummer mandag og onsdag: 73521000, tirsdag og torsdag 47707165

KAST (Kjøp av Seksuelle Tjenester)
KAST er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for deg som kjøper sex.

Kompasset (Blå Kors)
Tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

Kreftforeningens Rådgivningstjeneste
Kreftforeningen svarer på alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Vi hjelper både voksne og barn.

Chat Mandag–fredag 09.00–15.45

Krisesenteret
Et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. Finn senteret nærmest deg.

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
Telefon 22 41 35 90 (man, ons og fredag 12–15)
Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9–15)

Livslosen er et lavterskeltilbud for mennesker i livskrise med selvmordstanker.

Link Oslo – Senter for selvhjelp og frivillighet
Telefon 22 96 15 40 (hverdager 9–15)

Mental Helse Ungdom: Kostholdschatten

Har du spørsmål om kosthold? Eller bare behov for å prate med noen om dette med mat? Hos Kostholdschatten får du snakke med frivillige ernæringsstudenter, og rådene kvalitetssikres av klinisk ernæringsfysiolog. Det er helt gratis og anonymt å chatte med oss, og vi har taushetsplikt.

Åpningstider: mandager kl. 18.00-20.00.

NA – Anonyme narkomane i Norge
Telefon 905 29 359 (mandag–fredag 17–19)

Nasjonalforeningens demenslinje
Telefon 23 12 00 40 (hverdager 9–15)

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser
Gratis lavterskeltilbud. Veiledning gis gjennom gruppesamtaler og individuelle samtaler. Oversikt med telefonnummer til de ulike regionale sentrene finner du i linken i tittelen over.

OA Norge – anonyme overspisere
Telefon 901 55 748 (torsdag 19–21)

Overgrep.no
Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende.

Papillon
Chat for ungdom som lever under negativ sosial kontroll eller har behov for samtale, råd eller veiledning. Drives av helse- og sosialarbeidere.

Pasient- og brukerombudet
Ombudet hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand. All hjelp fra er gratis og de har taushetsplikt. Du kan ta kontakt med et av deres ombudskontorer, og få råd og veiledning om din situasjon.

Prosenteret
Gratis hjelpetilbud til personer som har erfaring med å selge eller bytte sex. De tilbyr rådgivning, støttesamtaler, praktisk bistand og hjelp mot hjelpeapparatet, juridisk bistand av samarbeidspartnere. Drop-in, timeavtaler, telefonrådgivning. De deler ut gratis kondomer, glid og prevensjon til mennesker som befinner seg i Oslo. Man kan være anonym, og de har taushetsplikt.

Pårørendesenteret
Landsdekkende, diagnoseuavhengige tilbud for pårørende i alle aldre, med et opplæringsprogram for fagfolk. Sjekk gjerne ut nettsidene  ungepårørende.no og pårørendesenteret.no

Rådgivningstelefonen for pårørende, PIO-Pårørendesenteret i Oslo

Telefon 22 49 19 22, mandag-fredag 10-15, tirsdag 11-19

Reform – ressurssenter for menn
Mannstelefonen 22 34 09 60 (hverdager 17–20)

Rettighetstelefonen
Telefon 21 45 60 07 (tirsdag og torsdag fra 18–21)

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Telefon: 948 17 818
Epost: info@nettros.no
Chat: nettros.no

Rustelefonen
Telefon 915 08588 (hverdager 11–18) eller chat

Røde Kors-telefonen for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Telefon 815 55 201 (mandag til fredag 9–16)
Hjelpetelefonen tilbyr informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer.

Rådgivere i Voksne for barn
Har du spørsmål om barn og unge, eller trenger du noen å rådføre deg med? Voksne for barn svarer skriftlig på alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som mobbing og sorg.

Sex og samfunn
Telefon 22 99 39 00
chat-tjeneste
Se nettside for åpningstider telefon og chat
Epost: post@sexogsamfunn.no

SnakkLitt
Chat og telefon 22 04 04 99
Åpningstider: Hver dag 9–23
SnakkLitt er et anonymt samtaletilbud på telefon og chat for alle som ønsker å prate med noen.

SnakkOmMobbing
En anonym chattetjeneste hvor alle som er berørt av mobbing kan henvende seg.
Søndag-torsdag 15–21

Snakkompsyken
SnakkOmPsyken.no er et tilbud fra Blå Kors til barn og unge i hele Norge.
Åpningstider: søn–tors 15–21

Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS)
Telefon 22 94 00 10
Mandag, tirsdag og fredag kl. 9–16 (stengt mellom 11.30 og 12.15)

SSMM Senter for seksuelt misbrukte menn
Telefon 22 42 42 02

Statens Barnehus

Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens barnehus gir også råd og veiledning i anonyme saker som er uavklarte. Se Statens barnehus for mer informasjon.

Steroideprosjektet / Oslo universitetssykehus
Vi tilbyr informasjonssamtaler om behandlingstilbudet til brukere og pårørende etter bruk av anabole steroider.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte
Telefon 800 40 008
Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning.

Studenter spør
Spør anonymt og få svar fra helsepersonell, tjenesten er gratis og driftes av studentsamskipnadene. Kvalifisert helseinformasjon og råd tilgjengelig for alle studenter – helt gratis.

Telefonvenn.no
Et telefontilbud i samarbeid med Norges Frivillighetssentraler for alle som trenger en å snakke med. Tilbudet har som mål å motvirke ensomhet og skape trygghet.

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser
Telefon 51 51 59 59
Gir råd og veiledning dersom du er bekymret for at du selv eller noen du kjenner har psykiske problemer.

Ungdomstelefonen
Unge voksne svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Telefon 400 00 777 (tirsdag–torsdag 18–22)
chat (søndag–torsdag 18–22)

Unge pårørende
Et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende. Alle som svarer på chat, telefon, SMS og brev er fagpersonell med taushetsplikt.

Ungdom, rus og psykisk helse
Noen å snakke med om rus og psykisk helse for unge
Tlf. 37 02 00 02

Unghjelp.no
Landsdekkende tjeneste for og av unge.
Chat (tirsdag, torsdag og søndag 20–22)

Ungprat.no/City Changers
City Changers tilbyr anonym rask gratis samtaletjeneste til barn og unge mellom 12–29 år som trenger noen å prate med. Send SMS «Prat» til 2474 og de kobler deg med en samtalepartner innen 24 timer. Det er en frivillig organisasjon som består av engasjerte mennesker med helsefaglig/pedagogisk bakgrunn. Tilbudet gjelder kun i Agder.

Veiledningssentrene for pårørende til rusmiddelavhengige
Telefon 400 31 093
Drives av NKS og er et faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

Vern for eldre
Nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Mandag–fredag 09–15

Vi tror deg / Sammen mot voldtekt
Jobber for å forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtekstsofre og deres pårørende.

Vold- og overgrepslinjen (VO)
Telefon 116 006 (hele døgnet)
Vo er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Youchat
(mandag og torsdag 17.30–20.30)
Youchat er et samtaletilbud på chat for ungdom i alderen 13–25 år, der unge skeive voksne svarer og snakker om alt fra sex og forelskelse til rus og mobbing.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)
Telefon 55 55 33 39 (hverdager 9–15)
Chat hverdager 10–15 (14.30 torsdager)