Lukk

Om Rådet for psykisk helse

Vi er en paraplyorganisasjon som jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

We work for

 • An inclusive working life
 • Prevention of mental health problems
 • Mental health in school and kindergarten
 • Voluntariness before coercion

Since 1985, we have contributed to mental health being on the agenda in Norway, from a one-sided focus on coercion and psychiatry to issues of equality and good lives.

Our members

The Council for Mental Health consists of 31 member organizations that are concerned with mental health from various perspectives. Together we work for a positive change for individuals, in the local environment and in society.

User and relative organisations

Humanitære organisasjoner

Utdanningsinstitusjoner

Profesjonsorganisasjoner og fagforbund

Dette jobber vi med i dag

 • Setter dagsorden gjennom å delta i samfunnsdebatten, svare på høringer/gi politiske innspill, delta i utvalg og referansegrupper og holde foredrag og innlegg.
 • Får folk til å møtes ved å arrangere samlinger, rådslag, konferanser, seminarer, gjestebud og mange andre former for møteplasser.
 • Bidrar til å bedre barn og unges oppvekstvilkår gjennom tiltak som skoleprogrammet «Alle har en psykisk helse» og «Go Campus-prosjektet». Vi jobber for et inkluderende skoleliv. Vi arbeider for at barn og unge skal lære om psykisk helse på skolen.
 • Er den største mottageren av midler fra Stiftelsen Dam og bidrar til å utvikle, gjennomføre og implementere gode og relevante prosjekter innen forskning, forebygging og rehabilitering.
 • Jobber for et inkluderende arbeidsliv gjennom prosjekter rettet mot det offentlige og arbeidsgivere. Vi samarbeider med Nav og Helsedirektoratet om dette.
 • Brukermedvirkning i alle ledd, fra forskning til praksis – også for barn og unge.
 • Utgir bladet Psykisk helse fem ganger i året.
 • Jobber for å redusere bruken av tvang og gjennomføre medisinfrie behandlingsalternativ.
 • Kurs i depresjonsmestring og belastningsmestring finnes for unge, voksne og eldre i alle landets fylker. Hvert år blir det flere kommuner som tilbyr kurs.
 • Vi ønsker bedre forebygging av psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv i Norge.
 • Vi er medlem i den norske NCD-alliansen.
 • Vi har bidratt til at psykisk helse likestilles med fysisk helse i Folkehelsemeldingen 2015
 • Every year we award the  Taboo Prize . In 2021 it went to Sara Vuolab and in 2020 to Ingebjørg Blindheim .

Royal patronage

Her Royal Highness Crown Princess Mette-Marit is patron of the Council for Mental Health. Read more about patronage here.