Lukk

Velfortjent pris for åpenhet

I dag ble årets Tabupris tildelt Silje Falmår. Hun får prisen for åpenhet om mobbing, trakassering og overgrep i forsvaret og hennes kamp for å bidra til endring. Med utdelingen av årets tabupris ønsker Rådet for psykisk helse å berømme motet som kreves for å varsle om overgrep og synliggjøre behov for endring i en av Norges viktigste organisasjoner.

Falmårs historie avdekker bagatellisering og kunnskapsløshet i forsvarets rutiner og håndtering av varsler om seksuell trakassering og overgrep. Hun hadde klare oppfordringer til Forsvaret, til politikere og til folk flest i sin takketale under utdelingen.

-Åpenhet og kunnskap er nødvendig for å fremme livsviktige temaer som mange opplever som vanskelig og sårbart. Jeg håper og tror at jeg har bidratt med å sette fokus på varsling, vold, overgrep og trakassering. Alt jeg opplevde i forsvaret, opplevde jeg som vernepliktig, og det ligger i ordet verneplikt at det ikke er frivillig. Det var forsvaret som kalte meg inn til tjeneste, det var forsvaret som bestemte hvem jeg skulle være i tropp med, hva jeg skulle ha på meg, hvem jeg skulle dele rom med, når jeg skulle spise, stå opp og når jeg skulle legge meg. Det er forsvaret som styrer det meste i hverdagen til vernepliktige. Da er det også forsvaret sitt ansvar å ivareta soldatene på best mulig måte. Under min førstegangstjeneste opplevde jeg å bli utsatt for ekskludering, trakassering, kjønnsdiskriminering og uønsket seksuell oppmerksomhet fra andre jeg i ytterste konsekvens skulle være villig til å ofre livet mitt for. Jeg ble sviktet av enkeltmennesker og et system som var satt til å forsvare, beskytte og ivareta meg. Jeg ble kalt inn til forsvaret for å beskytte Norges land og jeg var der for å forsvare alle, men ingen forsvarte meg. Jeg vil oppfordre alle til å stå opp mot urett selv om det kan føles ubehagelig. Ubehag er ikke farlig, men å ikke stå opp mot urett kan være det. Vis mot og stå opp for urett, det kan i ytterste konsekvens redde liv. Mot er ikke fravær av frykt, men evnen til å gå videre selv om du er redd, sa Silje Falmår i sin takketale under prisutdelingen. Les hele talen på Magasinet psykisk helse.

Silje Falmår avtjente førstegangstjenesten i Hæren og Stridstrenbataljonen i 2021 og 2022. Hun sendte inn varsel allerede i juni 2021, og prøvde deretter gjentatte ganger å melde fra om seksuell trakassering og tre voldtekter på vegne av elleve kvinnelige soldater, inkludert seg selv. Fra Forsvaret var generalmajor Elisabeth Michelsen til stede under utdelingen av Tabuprisen. Hun er leder for arbeidet med kultur og profesjon. Etter en rekke saker om problemer i Forsvaret ble hun utnevnt som general mot mobbing og trakassering.

-Tusen takk for at dere setter dette på agendaen. Det er viktig for forsvaret og det er viktig for Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å forsvare våre verdier, likeverd, likestilling, rettstat og demokrati, og det vi står i nå er et viktig veiskille; det er alvor og noe må gjøres. Mobbing og seksuell trakassering er symptomer mot noe, og nå må vi finne rotårsakene og vi må adressere de. Mye handler om kjønnstrakassering som forsterkes som et problem i forsvaret. Vår mannsdominans, vår maskuline kultur og vår maktasymmetri er ting vi nå må være mye mer bevisst på. Gjennom de siste årene har det vært flere granskninger hvor det kommer frem at vi ikke har et system som er i stand til å håndtere saker knyttet til varsel. Det jobber vi med nå, på systemnivå og med ledelse og endring av kulturen vår. Vi går grundig til verks, og er ikke det tilstrekkelig kommer det mer. Vi skal sørge for at det som skjedd med Silje ikke skjer med andre. Det skal være trygt å være i Forsvaret, sa generalmajor Michelsen.

Silje får årets Tabupris fra Rådet for psykisk helse for åpenhet og for å våge å varsle. Åpenhet koster, og derfor er det viktig at Forsvaret sørger for å sikre en meldekultur og rutiner som gjør at folk tør å være åpne. Det motsatte gir en stor risiko for å utvikle psykiske lidelser.

-Du har vist mot, standhaftighet og klokskap i en vanskelig personlig kamp du fremdeles kjemper. Du har sagt at du ikke vil at andre skal oppleve det samme som deg, det er sterke ord fra en ung jente som ikke gir seg. Du ønsker deg anerkjennelse og trygghet, det et er ikke mye å be om. Utfrysing, mobbing og overgrep er noe av det tøffeste vi kan bli utsatt for, og slike opplevelse setter seg i kropp og sinn livet ut. Når en ung jente i begynnelsen av livet våger å tale en av Norges viktigste organisasjoner midt imot, da er vi nødt til å lytte. Vi håper du blir hørt, at sannheten kommer frem og at konsekvensene blir at det fremover blir langt tryggere å være i Forsvaret. Du har bidratt til å gjøre det lettere å snakke om vold, trakassering og psykisk helse, sa Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, i sin åpningstale til årets prisvinner.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa i sin tale til Falmår at det å oppleve overgrep, trakassering og vold er en av våre tids største trusler mot folkehelsen.

– Mange som har vært gjennom det føler at opplevelsene er med livet ut. Da er det viktig å bli tatt på alvor og at det er viktig å bli hørt. Din historie berører, og som helse- og omsorgsminister skal jeg sørge for å få opp kunnskapen og bygge et samfunn og et fellesskap som bli tryggere. Det krever stort mot å fortelle, det krever stort mot å stå i det og vi vet det koster. Vi skal gjøre vårt for å bidra til at det ikke har vært forgjeves og at det blir endringer.

Helene Flood Aakvaag, forsker II ved NKVTS, holdt også et innlegg under utdelingen om hva det gjør med oss å melde ifra om overgrep og June Holm, stifter av «Vi tror deg», snakket om hvorfor det er viktig å bli lyttet til når man melder ifra.

Om Tabuprisen

Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som kan tildeles personer, organisasjoner og/eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

Tabuprisen og tidligere prisvinnere

Kontakt: Charlotte Lundgren, spesialrådgiver Rådet for psykisk helse tlf 924 22 209, charlotte.lundgren@psykiskhelse.no

Foto: Thomas Bjørnflaten i Nyebilder

block image

Del på sosiale medier