Lukk

Strategi 2023-2025

Strategien for 2023 til 2025 skal bidra til å tydeliggjøre langsiktige mål for Rådet for psykisk helse.

Rådet vil i perioden arbeide med å styrke og videreutvikle samarbeidet med våre 32 medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere. Strategiplanens situasjonsanalyse og mål for perioden gjelder for både barn og voksne, for tjenester på alle nivåer og for alle grupper mennesker. Rådet for psykisk helse skal til enhver tid bidra til at de grupper som trenger spesiell oppmerksomhet, får det innenfor de hovedmålene som er skissert i denne strategiplanen

Strategi 2023-2025

Strategi 2020-2022