Lukk

Styret

Styret er valgt for perioden 2020 – 2022.

Styreleder: Tor Levin Hofgaard

Nestleder: Martine Antonsen

Styremedlemmer:

• Solrun Nygård
• Åse Lyngstad
• Jan Magne Sørensen
• Hanne Skarsvaag
• Gry Veronica Engli
• Werner Fredriksen

Varamedlemmer:

• Svein Roald Schømer-Olsen
• Marit By Rise