Lukk

NCD alliansen

NCD-alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi representerer de store sykdomsgruppene som ligger innenfor definisjonen ikke-smittsomme sykdommer; diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. Vi jobber for en bred og inkluderende folkehelsepolitikk, og et helhetlig syn på helse der fysisk og psykisk helse henger sammen. Nedenfor kan du se et utvalg av våre felles innspill og utspill i diverse fora. NCD-alliansen.

Vi jobber for en bred og inkluderende folkehelsepolitikk, og et helhetlig syn på helse der fysisk og psykisk helse henger sammen.

Her finner du NCD-alliansens politiske plattform. Under kan du se et utvalg av våre felles innspill:

Felles politiske innspill

2023

NCD-alliansens innspill til høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2024

2022

Felles innspill til finansdepartementet angående statsbudsjettet 2023 (fra NCD alliansen)
28. januar 2022

2021

Felles innspill til statsbudsjettet 2022 (NCD-alliansen)
28. januar 2021

Innspill til ny NCD-strategi
3. mai 2021

Innspill til statsbudsjettet 2022 (Finanskomiteen, NCD-alliansen)
21. oktober 2021

Innspill til regjeringsplattform 2022-2026 (NCD-alliansen)
28. september 2021

2020

Innspill til forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (NCD-alliansen)
20. februar 2020

Klimakur 2030 (NCD-alliansen)
30. april 2020

Krisepakke til helsefrivilligheten (NCD alliansen)
8. mai 2020

Innspill til alkoholstrategi (NCD-alliansen)
15. juni 2020

Innspill til arbeidet med ny NCD-strategi (NCD-alliansen)
24. september 2020

Felles innspill til statsbudsjettet 2021 (NCD-alliansen)
13. oktober 2020

Felles innspill Høyres programkomité (Actis, NCD-alliansen og Den norske legeforening)
20. november 2020

2019

Innspill til NOU 2019:8 «Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer» (NCD alliansen)
01.07.2019

Innspill til statsbudsjettet 2020 (Finansdepartementet, fra NCD alliansen)
11. oktober 2019

2018

Felles innspill til folkehelsemeldingen 2019 (NCD-alliansen)
14. september 2018

Felles innspill til statsbudsjettet 2019 (NCD-alliansen)
12. oktober 2018