Lukk

NCD alliansen

NCD-alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi representerer de store sykdomsgruppene som ligger innenfor definisjonen ikke-smittsomme sykdommer; diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. Vi jobber for en bred og inkluderende folkehelsepolitikk, og et helhetlig syn på helse der fysisk og psykisk helse henger sammen. Nedenfor kan du se et utvalg av våre felles innspill og utspill i diverse fora. NCD-alliansen.