Close Menu

Begreper og utrykk forandrer seg eller blir fjernet, og noen ganger kommer nyere utrykk. For mange år siden, var autist for meg en person med svært begrenset funksjon. Hun eller han var innesluttet, kunne nesten ikke snakke, måtte ha tilsyn hver dag, ofte hele dagen. Noen måtte ha hjelp til stell og på og avkledning, særlig da på de helt tungt berørte. Ja det var det jeg stort sett forbandt med å være autist. Selvfølgelig hadde jeg ikke et rett syn på den tilstanden den gang.

For en del år siden traff jeg en person som jeg kom litt i prat med. Hadde det jeg vil kalle en vanlig samtale med han en liten stund. Plutselig sa han at han var autist og bodde alene. Ja slik kunne også noen autister være, tror jeg at jeg tenkte da. Så gikk det en god stund før begrepet autist kom mer direkte inn i livet mitt i forbindelse med min utredning for nedstemthet i 2009, da jeg også fikk diagnosen Asperger syndrom. Først forbandt jeg ikke den diagnosen med å være autistisk. Siden begynte jeg å undersøke mer, og flere kalte seg autist eller autistisk som hadde fått den diagnosen, men at det var på ytterkanten av autisme da vel og merke. Dette virket noe merkelig for meg. Kunne godt voksne gå så lenge med en diagnose uten å bli fanget opp, ja til og med være i fast jobb, og for noen, også ha stiftet familie?

Jeg forsto at det var en skille mellom høyt fungerende autisme og Asperger syndrom. Om den ikke var så vesentlig stor, var forskjellen at de første hadde en begrenset eller forsinket språkutvikling som barn, noe som ikke var registrert hos personer med Asperger. I tillegg hadde ikke personer med Asperger et evnenivå på linje med personer med psykisk utviklingshemming, men de som fikk diagnosen autist kunne også ha psykisk utviklingshemming.

Så hvorfor er ikke jeg og andre med meg fortrolig med begrepet høyt fungerende autist eller autisme? De fleste kjenner til spillefilmen Rain Man fra 1988, der Dustin Hoffman spiller en autist. Det jeg la spesielt merke til i den filmen var der en psykiater ble spurt hvorfor Hoffmans karakter klarte det ene og det andre som autist? Psykiateren svarte at han var høyt fungerende. En får tolke som en kan, men jeg synes det var en merkelig uttalelse om en autist som i mine øyne hadde store begrensinger. Så hva kunne han mene med høyt fungerende? Det fikk vi ikke svar på, men sannsynligvis var det at han som autist kunne få til mer, eller hadde evner som ikke andre autister hadde. Kanskje det også tenkte mye slik på den tiden om høyt fungerende autister?
Den gang hadde de nok et annet syn på autisme enn i dag, for noe har forandret seg med tiden. Så kanskje det ikke var så rart at han ble sett på som høyt fungerende autist den gang, ja kanskje også noen ekte fagpersoner kunne se det slik?

Et utrykk en vil bruke på et nevrotypisk menneske vil være normalt fungerende, eller dårligere. En funksjon i hjernen kan for eksempel fungere normalt, eller være svekket. Har man evnen empati intakt, kan en speile andres intensjoner følelser og tanker, men har en svekket evner til dette, så speiler en mindre. En kan sammenligne dette med et rent speil, som vi ser oss selv tydelig, men hvis speilet er dugget, flekket, eller knekt, får vi et galt bilde av oss selv. Hvis en speiler noe mer, eller noe som blir større, så kan vi kalle det for overfølsomhet, men da speiler vi ikke riktig heller. Personer med Asperger kan ha styrker, eller sterke sider som en nevrotypisk ikke har, men det er ikke det samme som høyt fungerende. Er en som har fått betegnelsen «geni» høyt fungerende? Jeg ville ikke kalle han det. Han fungerer vel heller normalt eller kanskje dårligere. •

 

Dette er et leserinnlegg. Meninger står for forfatterens regning.

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!