Close Menu

Magasinet Psykisk helse skrev i februar om en ADHD-lege som sto i fare for å miste retten til å drive privat, eller på annet vis måtte endre sin praksis som psykiater. Det var Statsforvalteren i Oslo og Viken som sendte de tre tilsynssakene over til Helsetilsynet for vurdering av en såkalt administrativ reaksjon. Dette var nå nødvendig, mente Statsforvalteren, for legen hadde tidligere blitt felt for uforsvarlig behandling i fem lignende saker, hvor den siste endte med en advarsel fra Helsetilsynet.

Sakene som nå har vært oppe til behandling under ett, har blant annet handlet om kvalitet på utredning og oppfølging av ADHD-pasienter og utskriving av sentralstimulerende legemidler som avviker i bruk og mengde fra retningslinjene uten begrunnelse fra legen. I tillegg til manglende måling av puls og blodtrykk hos pasientene som har fått utskrevet ADHD-medisin. Slik oppfølging er viktig da risikoen for hjerte og karsykdommer øker ved bruk av sentralstimulerende medisiner.

×
Kjære leser!
For å lese hele saken må du være abonnent. For kun 59 kr/mnd får du tilgang til hele magasinet.