Psykisk helse: nr. 3 – 2018

  • - Menn får ikke vise at de sliter

    TEMA: SOSIALE KODER OG UTENFORSKAP Da Abdirahman Hassan fikk psykiske problemer, prøvde han å be dem bort. Gutter med minoritetsbakgrunn sliter med…

  • – Skjuler oss bak ord

    – Jeg tror ikke på et liv uten ubehag og motstand eller en viss smerte. Lykke er noe alle fortjener å oppleve, men det er umulig å oppleve lykke…

Du får første nummer gratis!

Bestill