Psykisk helse: nr. 4 – 2014

​Når skal det skje noe?

Norge roper etter bedre psykisk helse-tjenester. Daglig leser vi om hvor alvorlige konsekvenser manglende psykisk helsehjelp kan medføre, i form av langvarig sykdom, frafall fra skole, frafall fra arbeidslivet, dårligere livskvalitet over lang tid og til og med tidligere død. Dette er en utvikling ingen ønsker.

Leder: nr. 4 – 2014

Du får første nummer gratis!

Bestill