Hør magasinet Psykisk helse

Nå kan du kan abonnere på Psykisk helse i lydutgave.

(Skjermbilde fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek)

Lydversjonen av Psykisk helse fins nå hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Teksten lages med syntetisk tale slik at det blir raskt ferdig og kan leses kort etter utgivelse av hvert nr.

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB.

Sjekk om du kan melde deg inn og låne lydfiler her: http://www.nlb.no/bli-laner/hv...

God lytting!