​God nok

– Jeg hadde en frihet som brødrene mine ikke hadde. De måtte bli til noe, forteller Åshild Ulstrup i dette nummeret av Psykisk helse. Slik var det for 70-80 år siden.

Slik er det ikke i dag. Alle må bli til noe nå, og mange kjenner presset allerede i barneskolen. Enda sterkere merkes det på ungdomsskolen, hvor også karakterene kommer jevnt og trutt. Like jevnt som psykiske problemer. Nylig ble det publisert en undersøkelse som viste at psykiske plager blant Oslo-ungdom har økt fra 15 til 26 prosent. Det er lite trolig at ungdom ellers i landet har det vesentlig annerledes. Det er også kjent at én av tre elever i videregående skole ikke fullfører skolen. Noen kommer inn i arbeidslivet, men mange faller helt ut. Disse trekkene må man se i sammenheng.

«Karakterene kommer jevnt og trutt. Like jevnt som psykiske problemer.»

Slik er det ikke i dag. Alle må bli til noe nå, og mange kjenner presset allerede i barneskolen. Enda sterkere merkes det på ungdomsskolen, hvor også karakterene kommer jevnt og trutt. Like jevnt som psykiske problemer. Nylig ble det publisert en undersøkelse som viste at psykiske plager blant Oslo-ungdom har økt fra 15 til 26 prosent. Det er lite trolig at ungdom ellers i landet har det vesentlig annerledes. Det er også kjent at én av tre elever i videregående skole ikke fullfører skolen. Noen kommer inn i arbeidslivet, men mange faller helt ut. Disse trekkene må man se i sammenheng.

Psykisk helse har besøkt to tiltak for ungdom. Go Campus i Bergen følger elever helt inn i forelesningssalen for å gjøre det lettere å fortsette skolegang etter videregående. En så enkel oppfølging kan være avgjørende for å komme inn i studentlivet og bli der. Like avgjørende kan deltakelse i «Pøbelprosjektet» være. Ungdom som trenger ekstra hjelp av ulike årsaker, kommer seg ut i jobb med dette kurset, som går over 20 uker. Bak prosjektet står Eddi Eidsvåg, som Psykisk helse har intervjuet. Budskapet hans er så enkelt og grunnleggende at det burde være norm både for skolen og resten av samfunnet: Du er god nok!

Åshild Ulstrup ble journalist. Som radioreporter brøt hun en mengde tabuer ved å trekke fram mange som befant seg på utsiden av samfunnet, og la erfaringene deres høres på radio. Kanskje det var nettopp friheten til ikke å måtte bli noe som gjorde at hun «ble noe».

Kanskje det ikke bare er skolens feil at elever faller ut. Samfunnet er mer enn skole. Men dersom det er godt nok å være det man er, også på skolen, hadde presset vært mindre, et press som åpenbart har en samfunnsmessig slagside. Det må kunne la seg endre. •