Skyggesiden

– Bostedsløse er velferdsstatens mørke skam, sier forskningssjef Evelyn Dyb, som er intervjuet i Psykisk helse 2, 2014.

Forskningen viser at fire av ti bostedsløse er psykisk syke. Hvis man ikke har bolig, kan man ha problemer som både er årsak til og som kommer av å være bostedsløs. En ond sirkel, med andre ord.

Et element i denne onde sirkelen er at det er vanlig i Norge å tenke at man må være psykisk frisk før man kan få tildelt en bolig. Forskeren påpeker at det kan være motsatt, at å få et stabilt hjem kan bidra til bedre psykisk helse.

De som sover ute, har gjerne psykiske problemer og rusproblemer, og faller utenfor alle tilbud. Bostedsløshet rammer oftere personer med annen etnisk bakgrunn. Nå snakker vi ikke om tilreisende som oppholder seg i Norge en tid for å reise tilbake til et annet europeisk land. Nå snakker vi om personer som bor og lever i Norge.

Ingen ønsker en bostedsløs tilværelse, verken for seg selv eller noen de kjenner. Trolig er det ingen som liker at noen de ikke kjenner, har det sånn heller. Men mer enn 6000 personer er bostedsløse. Lukker vi øynene for dette hullet i velferdsstaten?

Når man nå vet at problemene bostedsløse har, ofte er psykisk uhelse og rusproblemer, og at disse problemene dessuten bidrar til å gjøre en bostedsløs, skulle det ikke være umulig å bedre tilstandene. Et stabilt hjem bidrar naturligvis til å bedre ens psykiske helse, så vel som ens fysiske helse. Det skulle ikke være nødvendig med en forsker til å påpeke det, selv om det kanskje hjelper i byråkratiet. Spørsmålet man må stille seg, er om rusproblemer og psykiske problemer fremdeles er beheftet med moralistiske fordommer, og om det er derfor vi som samfunn aksepterer at noen må ha eiendelene sine i plastposer og sove under broer og i t-banenedganger. Er det ens egen skyld, om man faller utenfor alle tilbud?

Eller er det naturligvis ikke et spørsmål om skyld? Er det heller et spørsmål om en forståelse av grunnleggende behov i departementer og direktorater? Eller bare om viljen til å gjøre noe?•

Foto av Cathrine Th Paulsen
(Foto: Paal Audestad)