Pusser fasaden

I en tid hvor man skal prøve å innbille andre at man er så vellykket, er det vanskeligere å være åpen om det som ikke har status.

Selv om flere kjendiser forteller offentlig om sin angst eller depresjon, og det øker deres troverdighet, er det langt fra så lett for andre å snakke om den gangen man var innlagt, for eksempel. Åpenheten, som blir tatt for gitt i dag, har klare begrensninger.

Derfor var det spesielt å intervjue Melina, en 19 år gammel skoleelev, som fikk diagnosen paranoid schizofreni for halvannet år siden. – Men jeg er jo ikke annerledes fordi om jeg har fått en diagnose, sier hun i dette nummeret. Melina står opp mot stigmatisering ved å vise det selvsagte i at hun skal være åpen om sin sykdom. Hun fortalte hele klassen om det da de hadde i oppgave å framføre en tekst for hverandre, og fikk utelukkende positiv respons.

Det psykiske presset som hemmelighold fører til, handler mye om redsel og skam.

Forsøket på å trykke andre ned ved å påføre dem skam, har sikkert eksistert i tusener av år. Derfor har det også vært viktig å stå imot diskriminering. Kim Friele, som er portrettintervjuet, sier hun ikke fant seg i stemplingen og kriminaliseringen som homofile ble utsatt for da hun var ung. Hun sto i spissen for en kamp som førte til aksept, verdighet og selvrespekt og fjerning av homofili som straffbart (1972). Mye senere fjernet psykiatrien homofili som diagnose.

Friele advarer mot å se seirene som en selvfølge og sier at åpenhet jo er bra, fordi det fjerner psykisk press, men sier også at det har kostet. Og hun peker på noen hun kaller avsløringsangst, som mange lever med i trange, intolerante miljøer.

Det psykiske presset som hemmelighold fører til, handler mye om redsel og skam. Kanskje er det den som selv bærer på stor skam og redsel, som er lite tolerant og raus overfor andre? Forfatter Geir Gulliksen skrev i Tidsskrift for norsk psykologforening i høst: "Det er en forskjell i hvordan vi snakker om oss selv, og hvordan vi snakker om andre. En sak er å snakke om andres svakhet og sårbarhet, det er noe helt annet og mer risikabelt å snakke om sin egen." Hvor frie er vi da? spør han.

Skam gjør oss ufrie. Og det er det noen som nyter fordel av, dessverre.•