​Hvilket bord?

«De som sitter nederst ved bordet, sa daværende helseminister Ansgar Gabrielsen om psykisk syke. Det var i 2004, for nesten ti år siden.

Nå trekker flere politikere fram dette begrepet på nytt, når de snakker om behovet for å øke bevilgningene til behandling for alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. Det vil si, kanskje de ikke trekker det fram, kanskje forestillingen om psykisk syke har ligget der hele tiden, og bare dukket fram fra skap og skuffer og partiprogrammer akkurat i det siste.

Vi må slutte å tro at det er noen spesielle personer som utelukkende er mottakere av psykisk helsetjenester og forbrukere av velferden.

Hvilket bord snakker de om? Vi må slutte å tro at det er noen spesielle personer som utelukkende er mottakere av psykisk helsetjenester og forbrukere av velferden. Hvis man først skal snakke om bord, må man i alle fall nevne at det bordet kan like gjerne være et styrebord i et konsern, som et kjøkkenbord i en treroms leilighet i Stavanger, eller for den saks skyld bordet ved vinduet i Kirkens Bymisjons døgnåpne hvilerom i Oslo.

«Jeg blir provosert når noen karakteriserer psykisk syke som svake,» sier Adrian Lorentsson, som vi har intervjuet i dette bladet. Han er landsleder for Mental Helse Ungdom, og kan kanskje være et signal om at forståelsen øker og kunnskapsløsheten minsker, i alle fall blant unge. Han påpeker at det er svært sterke personer som går gjennom en psykisk lidelse og som tar fatt på livet igjen.

En tilsvarende sterk historie forteller Inger Eggen også i dette nummeret. Hun har dissosiativ lidelse på grunn av overgrep i barndommen. Hun sier: «Nå klarer jeg å forholde meg til at livet er som det er, uten å gå i stykker i skam og selvforakt.»

Roy Jacobsen forteller i portrettintervjuet om at faren hans kjørte moren til det han sa var tannlegen i Kirkeveien, men som egentlig var psykiateren hennes. I dag hadde han kanskje kunnet si psykiateren i Kirkeveien. Eller kanskje ikke. Ikke hvis det stadig hersker en felles forståelse om at rusproblemer og psykisk uhelse bare gjelder noen som sitter umælende nederst ved et eller annet bord. Les Psykisk helse og se at slik er det ikke. •

Redaktør Cathrine Th Paulsen
(Foto: Paal Audestad)