Magasinet Psykisk helse

 • Dikt for tilfriskning

  Poesi kan bære med seg kraft til endring, mener lyriker Helge Torvund.

 • – Mat er unødvendig vanskelig

  – Glem utseendet ditt. Spis for å få overskudd, sier Beate Anstensrud som driver Instagramkonto om mat for unge med psykiske vansker.

 • Film og forløsning

  Vi skal ikke frykte krisene, det er de som utvikler oss som mennesker, mener filmskaper Itonje Søimer Guttormsen.

 • 5 spørsmål: Gjeld og psykisk helse

  – Gjeld kan være livsfarlig, sier gjeldsforsker Christian Poppe. Han mener personlig økonomi må bli tema i terapirommet.

 • Utspill: Tomme pulter

  Covid-19 har forverret situasjonen for tusenvis av barn som strever med å gå på skole, skriver Sindre Holme, helsegründer og pappa.

 • – Å være syk er et slags arbeid

  Flere med psykiske lidelser kan komme i arbeid om samfunnet blir mer fleksibelt, mener forsker Aud Kirsten Innjord.

 • Vanskelig å finne fram

  – Syke som trenger det mest sliter også mest med helseinformasjon, sier professor Kjell Sverre Pettersen.

 • Språk til en smerte

  – Når jeg bruker samisk viser jeg hele meg, sier forfatter Sara Kristine Vuolab (25). Hun berømmes for en åpenhet om psykisk smerte, som ikke er…

 • – Samer blir usynliggjort

  Åpenhet om psykisk helse øker i den samiske befolkningen, men strukturell diskriminering skaper uhelse, mener kommunepsykolog Anne Lene Turi Dimpas.

 • Et stille år

  Dette er vinnerbidraget i Skriv2021, med tema På tross av korona. I begrunnelsen for førstepremien skriver juryen blant annet: Juryen la spesielt…

 • Skriv bedre om tvangspsykiatri

  Dekker du psykiatri og tvangsbehandling som journalist? Magasinet Psykisk helse arrangerer seminar for redaksjonelle medarbeidere. Oslo 30. september.

Du får første nummer gratis!

Bestill
 • Tabupris til samisk forfatter

  Sara Kristine Vuolab (25) har fått Tabuprisen 2021. Hun har skrevet boka Gárži, en diktsamling på nordsamisk om spiseforstyrrelser, angst og…

 • Å leve i pakt med naturen

  Pandemien som herjer over hele jordkloden, ryster oss – ikke bare kollektivt, også individuelt. Henger det sammen med måten vi lever på?

 • Nedlesset av stress?

  Du skal ikke endre livet ditt, bare pausene, ifølge svensk psykolog.

 • Dagene alene

  Student Anna Skogen (23) sto fram som ensom under pandemien.

 • Det er gøy å være glad!

  Mange barn gleder seg til å begynne på skolen. Det er også denne forventningen de møter hos voksne. Hva med barna som ikke er glade?

 • Et ærlig vennskap

  – Vegard kan være direkte noen ganger, men jeg tåler at det smeller, sier Sindre Hellevik. Han lager film om barndomsvennen Vegard Rake Hegg som har…

 • Hjelperne i Tyrifjorden

  22. JULI 2011: De fraktet den første polititroppen til Utøya og ble selv skutt mot. Ti år etter forteller samboerparet Lill Hege Rostad (49) og Oddvar…

 • Sjefen i hjernen

  – Det mest fascinerende med hjernen, er hvordan den påvirkes av relasjoner til andre, mener forsker og forfatter Marte Roa Syvertsen.

 • – Var som en thriller

  Forfatter og musikker Sandra Kolstad (36) vet litt av hvert om destruktiv kjærlighet.

 • – Oksygen i hverdagen

  I et musikklokale i Bergen synger de ikke for publikum, men for å holde seg friske.

 • – En følelse av å stå helt aleine

  Forfatter Stian Johansen (44) skrev novellesamlingen Skilsmissedalen midt i eget samlivsbrudd.

 • Hvem har ansvaret for hjernen din?

  Selv om det er du som lider og selv om det er din hjerne som strever med å skille farlig fra ufarlig, er det noe grunnleggende galt i å plassere alt…

 • – Autisme driver utviklingen

  Den britiske utviklingspsykologen Simon Baron-Cohen skriver i sin bok om autisme som kompetanse. – Hyper-systematiserere har drevet vår sivilisasjon…

 • Fremmedfølelse

  Den siste tiden har jeg følt at det er en slags skjerm mellom meg selv og andre, eller at jeg ikke er med i verden. Når jeg ser meg i speilet vet jeg…

 • Gåtefulle damer

  – Sorgen trenger ikke å være så voldsom av seg, den kan være sammensatt av både lyse og mørke følelser. Det må være lov å sørge på sin egen måte, sier…

 • Provosert av «fattigdomslykke»

  Omgivelsene og betingelsene våre, som økonomien, er viktig for lykke, mener forsker Ragnhild Bang Nes, som har gitt ut boken Lykkekuren. – Jeg blir…