Bladet Psykisk helse

Målestokk

På mange måter har vi et samfunn som tar vare på oss hele tiden. Fellesskapet ordner ting for oss fra før vi er født og gjennom hele livet fra jordmor, barnehage, skole, helsehjelp, utdanning, infrastruktur og ferdselsårer til campingplasser, turstier, sykehjem og til slutt gravplasser. Norge har alt. Norge skårer høyt på lykkeindeksen.

Leder: nr. 3 – 2018

Forside Psykisk helse nr 2-2018

Du får første nummer gratis!

Bestill