Magasinet Psykisk helse

 • Vår vilje til å hjelpe

  I over to år har våre myndigheter vært kjent med at norske barn lever i en uholdbar livssituasjon i interneringsleire i Syria.

 • Følelser, mestring og ansvar

  – Jeg sa at hvis jeg ikke fikk hjelp, kommer jeg enten til å drepe noen, noen kommer til å drepe meg, eller så kommer jeg til å ende opp i fengsel…

 • – Autisme driver utviklingen

  Den britiske utviklingspsykologen Simon Baron-Cohen skriver i sin bok om autisme som kompetanse. – Hyper-systematiserere har drevet vår sivilisasjon…

 • Undersøkelse: Pårørende blir ikke nok involvert

  Både pasienter og pårørende i psykisk helse­vern ønsker at pårørende skal være mer med i behand­lingen, men det mangler rutiner, viser en uformell…

 • Nødvendig hjelp

  – Politikere forstår ikke hvor syk man kan bli, sa en lege nylig.

 • – Det gikk bra med alle som var innlagt

  – Det føltes som å komme til en familie, sier Christina Nøss. Som 15-åring med depresjon hadde hun to lange opphold på Kringsjåtunet døgnavdeling. I…

 • Jobber videre uten autorisasjon

  De siste fem årene har 12 psykologer og ti psykiatere mistet autorisasjonen. Mange jobber likevel i ulike deler av hjelpeapparatet.

 • Ildsjelen

  Generalsekretæren i Mental Helse Ungdom skulle ønske vi hadde lært av hvordan ofrene for 22. juli ble møtt i helsevesenet. Adrian Tollefsen bekymrer…

 • ­– Kan være smertegrensen

  – Vi må stille spørsmålene: Hva trenger vi døgnplasser til og hvor mange trenger vi, sier Petter Andreas Ringen. Han ledet arbeidet med…

 • På tross av korona

  E du 30 år eller yngre? Bli med på skrivekonkurranse med tema "På tross av korona"!

 • Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?

  Noen hendelser i historien setter store avtrykk i en befolkning. Det blir et felles referansepunkt i vår felles erfaring.

Du får første nummer gratis!

Bestill
 • Hol i epikrisa

  Eg trur ikkje det hadde skada om epikrisa mi tok inn fleire perspektiv.

 • Kortfilm: Volden og samtalen

  – Jeg vil lage film om sånt man ikke kan snakke om, men det kan ta tid før jeg lager en så personlig film igjen, sier Silje Vesterhagen.

 • Historiske traumer

  Er den psykiske helsen blant samer dårligere, og i så fall hvorfor?

 • – Vi må dele på ubehaget

  Forfatter og dramatiker Camara Lundestad Joof prøver å heve samtalen om rasisme opp på et høyere nivå. – Boken Eg snakkar om det heile tida startet…

 • – Litteratur gir støtte og trøst

  – Litteratur er utforskning av det indre livet, og hjelper med å klargjøre, sier professor i litteratur, Karin Kukkonen. Hun mener at psykisk helse og…

 • Lov til kjærlighet

  Det er en interessant diskusjon om man kan pålegge mennesker å vise kjærlighet gjennom en lov.

 • Summen av små stengsler

  – Bak psykiske lidelser ligger ofte en eksistensiell ensomhet, sier den britiske økonomen og forfatteren Noreena Hertz. Hun etterlyser tiltak mot de…

 • Jakter på nordlyset

  – Menneskene er limet, sier fysioterapeut Anne Mette Nilsen Mørk. Koronaåret har vært krevende på Svalbard, men mange finner naturens eget lys.

 • Utestemmer

  Det er ikke det at jeg vil lytte, jeg klarer bare ikke la være å høre.

 • Krim om utsatt ungdom

  En gang krimforfatter, alltid krimforfatter. Også om temaet er unges psykiske helse.

 • Svak nedgang i selvmordstallene

  Antall registrerte selvmord i Norge minsket litt i 2019. Antallet var 650, nesten to hver dag. – Problemet er at vi ikke får til en reduksjon, sier…

 • – Kjenn på sausen med fingrene!

  Det som først og fremst hjelper mot selektive spisevansker er at foreldrene blir rolige. – Lek med maten, øv med gode opplevelser, sier forsker Gry…

 • – Barnets psykologiske immunforsvar

  Skilsmisser og andre belastninger kan være lettere å takle for barn som har en trygg tilknytning, ifølge psykologene Ida Brandtzæg og Stig…

 • – Bruddet gjorde meg hjemløs

  Etter foreldrenes skilsmisse kjente Ida Christensen seg hjemløs. Som voksen tok hun tak i de vanskelige følelsene etter bruddet. Hun laget en bok om…

 • Døgnplasser for unge reddes

  Etter voldsomt engasjement, reddes Kringsjåtunet døgnavdeling for unge. Stortinget overstyrer beslutningen om å nedlegge institusjonen på…

 • Malawi: Flere selvmord med pandemien

  – Mange lever i en fortvilet situasjon som bidrar til psykiske problemer, sier land-direktør Håvard Hovdhaugen i Kirkens Nødhjelp.