Hverdagsglede

Hvordan få det litt bedre i hverdagen, når vi er overveldet av mas, stress, barn, foreldre, jobb, skole og alt vi bare skal og må? Det finnes fem gode grep for et godt liv, som har dokumentert god effekt.

Logo for Hverdagsglede, med fem symboler som illustrerer: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd, gi.

Fem grep for mer hverdagsglede

Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.

(Illustrasjon: Rådet for psykisk helse)

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Begrepet og rådene er oversatt fra engelsk - Five ways to wellbeing. På norsk er rådene oversatt til: Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi. Helsedirektoratet omtaler rådene som fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse. Forskning viser at hva vi gjør, hva vi gir vår tid, oppmerksomhet og prioritet til er av stor betydning for hvordan vi har det.

Hvorfor er hverdagsglede så viktig?

Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet har forsket mye på lykke (livskvalitet) og sier:

– Hverdagslykke handler både om å ha gode følelser og om å fungere godt. Det handler om å oppleve glede og mening, energi og tilfredshet, om å bruke styrker, føle interesse, engasjement, nysgjerrighet og undring. Hverdagslykken er derfor en verdi i seg selv.

Det som nå kalles hverdagsglede har en rekke viktige konsekvenser. Forskning viser at positive følelser har sammenheng med viktige gevinster, som bedre helse, bedre vennskap og lengre liv. En rekke undersøkelser viser at positive følelser bidrar til å bygge psykiske, sosiale og fysiske ressurser. Positive følelser ser også ut til å viske ut negative helsekonsekvenser av tristhet, uro og bekymring. Positive følelser har derfor viktige funksjoner som gir store gevinster for hver enkelt av oss. I tillegg viser forskning at lykke og positivitet smitter. Egen hverdagsglede kan dermed dermed bidra til andres glede, til bedre nærmiljøer og vennskap, til tryggere familier og bedre arbeidsplasser.