Hverdagsglede

En rekke undersøkelser viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Det kan handle om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store endringer.

Logo for Hverdagsglede

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Begrepet og rådene er oversatt fra engelsk – Five ways to wellbeing. På norsk er rådene oversatt til: Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi. Helsedirektoratet omtaler rådene som fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse. Forskning viser at hva vi gjør, hva vi gir vår tid, oppmerksomhet og prioritet til er av stor betydning for hvordan vi har det.

Hverdagsglede® er et lavterskeltilbud for økt livsmestring, og skal tilbys over hele landet fra 2019. Kurset er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagoger og Frisklivssentraler. Evaluering etter pilotprosjektet i 2018 viste at kursdeltakerne rapporterte om mer glede i hverdagen og økt livsmestring.

Rådet for psykisk helse fikk midler fra Extrastiftelsen for å utvikle kurs i samarbeid med Frisklivssentraler. Rådet for psykisk helse har nå tatt patent på varemerket Hverdagslede®, og kurs tilbys gjennom frisklivssentraler enda flere steder i landet.