Lukk

Hverdagsgledekurs hjelper!

Hverdagsgledekurset gjør deg bedre rustet til å takle livets opp- og nedturer, mestre hverdagen, snu negative følelser og å jobbe med det som kan være vanskelig i livet.

Hverdagsgledekurset ble utviklet for folk som etterspurte ett «verktøy» med tips og råd om hvordan man kan løfte sin egen hverdag. Kurset kan hjelpe deg som opplever tunge, kjedelige, ensomme dager – og som kanskje har glemt hvilken kraft som ligger i å ta i bruk egne ressurser. Dette er noen faktorer som også kan slite på den psykiske helsa. Husk at vi alle har kjipe perioder i livet, og fra tid til annen opplever vi motgang, sorg, sykdom og belastninger.

Du har sikkert lest om hva som gjør deg godt i hverdagen og hva som kan bidra til å stryke din livskvalitet; spise, sove, trene og være med venner. Fra å lese om det til å praktisere det i hverdagen er nå ditt neste grep. Forskning understøtter akkurat dette – du må gjøre noe selv.  Hverdagsgledekurset hjelper deg å ta i bruk de forskningsbaserte grepene «fem om dagen».

Sagt om Hverdagsgledekurset:
«Åpnet øynene mine enda mer, temaer alle burde ha kurs i. Koselige folk i gruppa»

Hverdagsglede er en kursrekke som gir deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet. Ved å melde deg på kurset møter du andre folk som også har det som deg. Sammen med andre lærer du metoder og får verktøy som du kan øve deg på.

Kursrekken er utviklet av Rådet for psykisk helse i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagog og Frisklivssentraler.

De fem grepene

  • Vær oppmerksom og til stede i øyeblikket, både det som skjer rundt deg og det som skjer inne i deg selv.
  • Vær aktiv, gjerne fysisk aktiv. Klarer du ikke gå en tur, gå ut og sett deg på en benk.
  • Fortsett å lære, eller lær nye ting, det gir glede og mestring.
  • Knytt bånd til andre, invester tid og omtanke med dine kontakter.
  • Gi og bidra. Du kan bli lykkeligere av å hjelpe andre enn å hjelpe seg selv.

Kursopplegget for seks kursdager

Dag en og dag seks er like viktige og det samme med de andre kursdagen, men det er en logisk rekkefølge på dagene. Hver kursdag varer i 2 til 2 og ½ time med pause.

Du vil helt sikkert oppleve at kurset noen ganger inneholder noen selvfølgeligheter, og det stemmer. Vi tar nemlig utgangspunkt i noe av det du allerede vet, men også ny kunnskap. Du trenger ingen diagnose for å delta og dette er ikke terapikurs. Du og gruppen vil få god tid til å reflektere og om du vil sette egne ord på hva du hører. Etter hver kursøkt, får du en øvelse til neste gang.

Nedenfor finner du en kort innsikt i kursopplegget og temaer du skal få lære og øve deg på, hver kursdag.

Kursdag 1

Hva er målet med kurset? Dagens tema, hva er hverdagsglede og livskvalitet? Hvordan skal vi ha det i gruppa vår! Gjennomgang av grep 1: å være oppmerksom

Kursdag 2

Hva lærte vi / har vi erfart siden sist? Dagens tema, hvilke gevinster får du med å være aktiv? Gjennomgang av grep 2: å være aktiv

Kursdag 3

Hva lærte vi / har vi erfart siden sist? Dagens tema, hvorfor og hvordan lære, eller fortsette å lære? Grep 3: fortsett å lære

Kursdag 4

Hva lærte vi / har vi erfart siden sist? Dagens tema, knytte sosiale bånd, hvem vil jeg ha med meg? Grep 4: å knytte (sosiale) bånd

Kursdag 5

Hva lærte vi / har vi erfart siden sist? Dagens tema, å gi av deg selv til andre eller deg selv, å gi er også gratis. Grep 5: å gi (til seg selv eller andre)

Kursdag 6

Hva lærte vi/ har vi erfart siden sist? Dagens tema, slik fortsetter du med dine gode vaner, noen du vil holde kontakt med, evaluering og en hyggelig avslutning for alle.

block image
block image
Har du spørsmål om Hverdagsglede? Ta kontakt med:
Werner Fredriksen