Lukk

Meld deg på kurs!

Har du en mild eller moderat depresjon? Vil du lære deg å håndtere tunge tider i livet bedre? Da kan du melde deg på et kurs i mestring av depresjon eller belastning. Her finner du også kurs i Hverdagsglede.
block image
Foto: IStock

Depresjonsmestringkurs for voksne (KiD)

Du trenger ikke henvising fra lege for å gå på KiD-kurs, men du må være over 20 år og klar for å gjøre en innsats selv. Det er ikke terapi, det er kognitive teknikker og hjemmelekser. Kurset går over ti uker, to og en halv time hver gang.

Mestringskurs for ungdom (DU)

Er du mellom 14 og 20 år? Da kan et DU-kurs være noe for deg. Kurset går over ti uker, en og en halv time hver gang.

Kurs i belastningsmestring for voksne (KiB)

Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en spesielt krevende jobb? Da kan KIB-kurs være den beste måten å forebygge en eventuell depresjon på. Kurset går over ti uker, to og en halv time hver gang.

Kurs i Hverdagsglede

Hverdagsgledekurset gjør deg bedre rustet til å takle livets opp- og nedturer, mestre hverdagen, jobbe med å snu negative følelser og jobbe med det som kan være vanskelig i livet. Kurstilbudet gis av Frisklivssentralen, NAV eller andre helsetjenester i kommunen. Du kan ta direkte kontakt eller få henvisning av din fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Kurset går over 6 dager á 2 timer og er først og fremst beregnet på voksne over 18 år.

Mestringskurs for eldre – Takk bare bra…

For deg over 60 i Oslo/omegn: Ta kontakt på 23 48 69 60 eller e-post: sff@hel.oslo.kommune.no.

Vil du bli kursleder?

Depresjonsmestring: Du kan melde deg på for å bli sertifisert i kursleder i depresjonsmestring hos Studieforbundet AOF. Du må ha minimum treårig relevant høyskoleutdanning for å delta på kurslederopplæring. Du må lære å holde KiD-kurs før du kan begynne med KiB-kurs.

Hverdagsglede: Jobber du ved en Frisklivssentral eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen, kan du bli kursleder i Hverdagsglede. Kurset er for deg med helsefaglig bakgrunn og som har fått opplæring i motiverende intervju.

For kursledere: Bestilling av materiell

Undervisningsmateriell bestilles gjennom Rådet for psykisk helse. Send e-post til elin@psykiskhelse.no Husk å bestille i god tid før kursstart. Det er flott om du sender oss oppdatert kontaktinformasjon om deg. Ta kontakt med Elin hvis du har spørsmål.