Lukk

Bli kursleder i Hverdagsglede

Hverdagsglede-kurset tar utgangspunkt i internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse.
block image

Jobber du i NAV, ved en Frisklivssentral, eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen, kan du bli vår neste kursleder i Hverdagsglede. Du har en helsefaglig utdanning, sosionom, eller fysioterapiterapi, og har i tillegg kurs i Motiverende Intervju. Du kan tilby kurset i din kommune etter å ha gjennomført 14 timers opplæring og les om forskningsresultatene ved å tilby kurset i din kommune.

Foreløpige forskningsresultater av effekten av å gå på kurset 6 ganger a 2 timer, er lovende. Deltakere som har gått på kurset får blant annet økt livskvalitet. Ensomhet og helseplager går ned, flere er i jobb etter 6 måneder og det er nedgang i bruk av ytelser fra NAV.

Meld deg på våre kurs for 2024

Pris: Kroner 5700,- inkl. dagpakker, materiell, for 2 kursdager.

Meld inn interesse til elin@psykiskhelse.no

Generell avbestillingsregel er 45 virkedager før kursstart, refunderes 100%. Avbestilling 44-30 virkedager før, refunderes 50%. Mindre enn 30 dager før kursstart ingen refusjon.

Kursholdere

Våre to kursholdere får kursdeltakerne til å gå tilbake til kommunene med økt kompetanse, begeistring og glede. Faglige innholdet på kurset skåres høyt av deltakerne og det samme for måten kurset er organisert på.

Psykolog og seniorforsker Ragnhild Bang Nes, jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet med ansvar for livskvalitetsfeltet, og som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning har særlig fokusert på psykisk helse og livskvalitet, stabilitet og endring, gener og miljøfaktorer.

«Jeg ønsker å bidra til brobygging på tvers av politikk, forskning og praksisfeltet for bedre helse og livskvalitet i kommuner og befolkning.»

Dr. Maja Eilertsen er phd stipendiat ved Folkehelseinstituttet. Hun er spesialist i samfunnsmedisin, tidligere leder av frisklivssentral, og har jobbet som fastlege og kommuneoverlege. Hun forsker også på effekten av kurset 5 grep for økt hverdagsglede.

«Gjennom dette arbeidet, og gjennom mine år som fastlege og kommuneoverlege, har jeg erfart at en stor andel av helseplagene vi behandler medisinsk kan knyttes til akkumulert livsstress og vanskelige livssituasjoner. Jeg har tro på at bedring av livskvalitet og reduksjon av stress vil kunne føre til bedre helse og bedre mestring av helseplager».

Kursrekken er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagog og Frisklivssentraler.

Bakgrunnen for Hverdagsglede

Filmer: Tips for økt hverdagsglede

Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

Vi har laget filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan man kan påvirke sin egen psykiske helse positivt og forebygge problemer ved hjelp av fem grep. Filmene gir råd, inspirasjon og hjelp til å tilegne seg teknikker for å oppnå en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

En rekke undersøkelser viser at hva vi gjør er av stor betydning for trivselen. Hverdagsglede er et evidensbasert kurs basert rundt de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god psykisk helse og forebygge psykiske plager. Det kan handle om å bli  bevisst på hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer, og hvordan små steg kan føre til endringer.

Se filmene her

Har du spørsmål om Hverdagsglede? Ta kontakt med:
Werner Fredriksen