Lukk

Bli kursleder i Hverdagsglede

Hverdagsglede-kurset tar utgangspunkt i internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse.
block image

Jobber du ved en Frisklivssentral eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen, kan du bli vår neste kursleder i Hverdagsglede. Du har en helsefaglig bakgrunn, eller fysioterapiterapi, og har i tillegg til kurs i Motiverende Intervju.

Meld deg på kurs 2022

• 31. januar og 1.februar, Stavanger. Avlyst.

• 22. og 23. mars, Oslo, Oslo kongressenter. Fulltegnet.

• 21. og 22. september, Oslo, Oslo kongressenter.

• 25. og 26. oktober, Oslo, Oslo kongressenter.

Les mer her

Pris: Kroner 5200,- inkl. dagpakke, materiell og 2 kursdager. Meld inn interesse til elin@psykiskhelse.no

Kurset er testet og av 28 kursledere fra 12 Frisklivssentraler i 2018, i tillegg har 116 kursdeltakere gitt sine gode tilbakemeldinger. Kursrekken er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagog og Frisklivssentraler.

Bakgrunnen for Hverdagsglede

Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

Vi har laget filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan kan påvirke sin egen psykiske helse positivt og forebygge problemer ved hjelp av fem grep. Filmene gir råd, inspirasjon og hjelp til å tilegne seg teknikker for å oppnå en bedre hverdag og høyere musikk.

En rekke undersøkelser viser på hva vi gjør er av stor betydning for alle trives i dag. Hverdagsglede er et evidensbasert kurs basert rundt de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god helse psykisk og forebygge og psykiske prestasjoner i verden. Det kan håndtere om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i dag, og hvordan små steg kan føre til butikk endringer.

Se filmene hennes:

https://psykiskhelse.no/kurs/fem-grep-for-okt-hverdagsglede/