Lukk

Bli kursleder i Hverdagsglede

Hverdagsglede-kurset tar utgangspunkt i internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse.
block image

Jobber du ved en Frisklivssentral eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen, kan du bli vår neste kursleder i Hverdagsglede. Du har en helsefaglig bakgrunn, eller fysioterapiterapi, og har i tillegg til kurs i Motiverende Intervju.

Meld deg på kurs 2022

  • 22. og 23. mars, Oslo kongressenter. Fulltegnet.
  • 21. og 22. september, Oslo kongressenter. Fulltegnet.
  • 2. og 3. november, Oslo kongressenter.
  • 17. og 18. november, Kristiansand, www.samsen.com,
    8 ledige plasser.

Les mer her

Pris: Kroner 5200,- inkl. dagpakke, materiell og 2 kursdager. Meld inn interesse til elin@psykiskhelse.no

Kursholdere

Våre to kursholdere får kursdeltakerne til å gå tilbake til kommunene med økt kompetanse, begeistring og glede. Faglige innholdet på kurset skårer høyt og måten kurset er organisert på.

Dr. Maja Eilertsen er phd stipendiat ved Folkehelseinstituttet. Hun er spesialist i samfunnsmedisin, tidligere leder av frisklivssentral, og har jobbet som fastlege og kommuneoverlege.

«Gjennom dette arbeidet, og gjennom mine år som fastlege og kommuneoverlege, har jeg erfart at en stor andel av helseplagene vi behandler medisinsk kan knyttes til akkumulert livsstress og vanskelige livssituasjoner. Jeg har tro på at bedring av livskvalitet og reduksjon av stress vil kunne føre til bedre helse og bedre mestring av helseplager».

Psykolog og seniorforsker Ragnhild Bang Nes, jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet med ansvar for livskvalitetsfeltet, og som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning har særlig fokusert på psykisk helse og livskvalitet, stabilitet og endring, gener og miljøfaktorer.

«Jeg ønsker å bidra til brobygging på tvers av politikk, forskning og praksisfeltet for bedre helse og livskvalitet i kommuner og befolkning.»

Kurset er testet og av 28 kursledere fra 12 Frisklivssentraler i 2018, i tillegg har 116 kursdeltakere gitt sine gode tilbakemeldinger. Kursrekken er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagog og Frisklivssentraler.

Bakgrunnen for Hverdagsglede

Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

Vi har laget filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan kan påvirke sin egen psykiske helse positivt og forebygge problemer ved hjelp av fem grep. Filmene gir råd, inspirasjon og hjelp til å tilegne seg teknikker for å oppnå en bedre hverdag og høyere musikk.

En rekke undersøkelser viser på hva vi gjør er av stor betydning for alle trives i dag. Hverdagsglede er et evidensbasert kurs basert rundt de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god helse psykisk og forebygge og psykiske prestasjoner i verden. Det kan håndtere om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i dag, og hvordan små steg kan føre til butikk endringer.

Se filmene her