Lukk

Om Hverdagsglede

Internasjonal forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Bli bevisst hvilken kraft som ligger i små justeringer, små steg kan føre til store endringer.
block image

Hverdagsglede er den psykiske helsas «fem om dagen». Hverdagsglede har sitt utspring i Five Ways to Wellbeing som ble utviklet for britiske helsemyndigheter.

I dag er Hverdagsglede et godt innarbeidet folkehelsetiltak i Norge og brukes over hele verden, Storbritannia og New Zealand er blant landene som bruker konseptet i det systematiske folkehelsearbeidet.

De fem grepene bygger på en omfattende forskningslitteratur og er universelle, det vil si at de er aktuelle for alle, uavhengig av alder, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og kultur. De er svært konkrete og dermed egnet for alle befolkningsgrupper.

Grep 1: Vær oppmerksom

Forskning viser at:
Oppmerksomhetstrening bedrer immunforsvaret vårt og gir økt glede. Det kan redusere stress og forebygge depresjon. Vi blir flinkere til å fokusere og får bedre livskvalitet om vi blir mer oppmerksomme på hva som skjer i nuet.

Tips

 • Vær til stede i øyeblikket – enten du går en tur alene, snakker med en du kjenner eller spiser lunsj med en kollega.
 • La deg oppsluke av en aktivitet og vær til stede i det du gjør – fullt og helt.
 • Legg merke til hva du tenker og føler her og nå, hva du hører, hvor tankene løper.
 • Vær nysgjerrig.
 • Legg merke til noe vakkert, interessant eller uvanlig.

Grep 2: Vær aktiv

Forskning viser at:
Regelmessig fysisk aktivitet gir økt livskvalitet for alle, uansett alder. Trening utløser endorfiner som øker velvære og reduserer stress. Trening kan også gi bedre hukommelse, læring, søvn og færre psykiske plager. Fysisk aktivitet kan gi økt mestring, vitalitet og overskudd. Fysisk aktivitet får tankene dine over på et mer positivt spor.

Tips

 • Finn en fysisk aktivitet som du har glede av, og som passer din form, utholdenhet og bevegelighet.
 • Gå en tur rundt kvartalet eller i parken.
 • Gjør noe som får opp pulsen din.

Grep 3: Fortsett å lære

Forskning viser at:
Livslang læring gir økt livskvalitet og motstandskraft. Læring endrer hjernen! Hver gang du lærer noe nytt dannes nye koblinger. Nye spor i hjernen gjør at du kan bryte vaner og mønstre. Ny kunnskap gir nye muligheter. Læring styrker selvtillit, bidrar til mer sosial samhandling med andre og et mer aktivt liv.

Tips

 • Prøv noe nytt eller fortsett å lære.
 • Ta opp en hobby eller interesse.
 • Reparer en sykkel eller lær å lage en blogg, spill et instrument, oppdag en ny musikksjanger, prøv en ny oppskrift.
 • Sett deg et mål du ønsker å oppnå.
 • Meld deg på et kurs.

Grep 4: Knytt bånd

Forskning viser at:
Sosiale relasjoner er bra for din psykiske helse, og fungerer som en buffer mot psykisk uhelse. Dette later til å være tilfelle for mennesker i alle aldre. Relasjoner kan gjøre deg bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet og kan gi deg bedre helse.

Tips

 • Ta vare på flokken. Hold kontakt med menneskene rundt deg, med familie, venner, kollegaer og naboer.
 • Bruk telefon, e-post, sms og sosiale medier.
 • Ta opp kontakten med tidligere bekjente.
 • Stup ut i det og meld deg inn. Det kan være i lokalpolitisk arbeid, idrett, velforeninger, speider, kor eller annet. Da sprer du ikke bare glede i lokalmiljøet, du gir også tilbake til deg selv.

Grep 5: Gi

Forskning viser at:
Livskvaliteten blir høyere når du har en følelse av mening og bidrar i samfunnet. Det å gi aktiverer områder i hjernen som er ansvarlig for lykke, belønning og velvære. Når vi flytter oppmerksomheten bort fra oss selv kan det redusere negative tanker og stress.

Tips

 • Gjør noe for en venn, eller gi en fremmed en hjelpende hånd.
 • Bidra med tiden og iveren din.
 • Ta del i en felles oppgave, eller meld deg inn i en gruppe.
 • Glem heller ikke å gi noe til deg selv.

Les om kunnskapsutviklingen hos FHI om Hverdagsgledens fem: Fem kunnskapsbaserte grep for god livskvalitet og psykisk helse

Les mer om Five Ways to Wellbeing

Har du spørsmål om Hverdagsglede? Ta kontakt med:
Werner Fredriksen