Lukk

Forskning på Hverdagsglede

Her er en oversikt over pågående forskning knyttet til Hverdagsglede

Effekter av å delta på Hverdagsgledekurs, PhD-prosjekt – 2018 – pågående
Rådet for psykisk helse støttet i 2018 en utforming av søknad om midler til et PhD-prosjekt for en vitenskapelig evaluering av hverdagsgledekurset. Maja Eilertsen, nå PhD-stipendiat, skrev vinteren 2019, i samarbeid med Ragnhild Bang Nes en søknad i regi av Folkehelseinstituttet, søkt gjennom Rådet for psykisk helse, som fikk midler fra Stiftelsen Dam. Søknaden ble innvilget i november 2019, og PhD-arbeidet startet 01.02.2020. Ragnhild Bang Nes ved FHI er hovedveileder. På grunn av pandemien er datainnsamlingen forsinket, men prosjektet følger en oppdatert framdriftsplan og skal fullføres innen juni 2025. På bakgrunn av pandemien ble Hverdagsgledekurset digitalisert (ved hjelp av stimuleringsmidler fra stiftelsen Dam), og flere kursledere i ulike kommuner har tatt digitalt kurslederkurs og kan nå tilby digitalt hverdagsgledekurs til sine innbyggere. Dette kan være aktuelt for innbyggere som bor langt unna kommunale tjenester, eller for dem som syns det er vanskelig å møte opp fysisk av ulike grunner. Det viser seg at de digitale kursene tiltrekker seg flere menn og flere unge.

Hverdagsglede for alle, PhD-prosjekt – 2020 – pågående
Våren 2020 skrev Monica Beer Prydz en søknad til stiftelsen Dam, via Rådet for psykisk helse, om midler til et PhD-prosjekt som skulle utvikle og forske på effektene av en mindre omfattende Hverdagsgledeintervensjon ment for den generelle befolkningen. Intervensjonen består av to webinarer og en serie med påminnings-smser. Prosjektet er basert på UiO, Promenta, med Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet, samt Espen Røysamb og Nikolai Czajkowski ved PSI, UiO som veiledere. Prosjektet er i rute og vil ferdigstilles i desember 2024.

AktivCampus, i regi av Studentidretten, 2021
Norges Studentidrettsforbund har fått midler via stiftelsen Dam til å gjennomføre en storskala intervensjon (aktivCampus) ved flere av landets studiesteder med formål å skape god livskvalitet, helse og sosialt nettverk for studenter. Som en del av intervensjonen er et to-timers Hverdagsgledewebinar. Intervensjonen ble gjennomført høsten 2021, men led under koronarestriksjoner. Tiltaket skal gjentas høsten 2022, og skal da evalueres av stipendiat Maja Eilertsen ved FHI. Tilbudet går til flere tusen studenter ved minst ni store universitetscampuser.


Hverdagsglede i skolen, PhD-prosjekt – 2022
Kommuneoverlegen i Moss, Kristian Krogshus, å utvikle og forske (i et PhD-prosjekt) på en Hverdagsgledeintervensjon i barne- og ungdomsskolen. Det skal utvikles et undervisningsopplegg innen folkehelse og livsmestring, basert på Hverdagsglede, og gjennomføre det i 5.-10. klassetrinn i Moss. Her vil han se på om og undersøke om undervisningen fører til bedre psykiske helse og livskvalitet, og forebygger psykiske plager og ensomhet. Krogshus er knyttet til forskningsmiljøet ved FHI og Promenta, og Ragnhild Bang Nes ved FHI, Espen Bjertness og Nikolai Czajkowski ved UiO er veiledere.