Lukk

Kurslederne våre

Våre to engasjerte kursholdere har til nå utdannet våre over 300 kursledere i Hverdagsglede siden 2019. Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at de syns at formidlingsevnen og engasjementet fra kurslederne Ragnhild Bang Nes og Maja Eilertsen har vært veldig bra.

Svært mange trekker frem at de setter pris på at kurset er kunnskapsbasert, og at det er flott at det er samarbeid mellom forskere og Rådet for psykisk helse. De trekker fram det helhetlige fokuset i kurset, og setter pris på variasjon mellom øvelser, bruk av musikk og film, og forelesninger med variert innhold. De sier at hele opplegget var kjempebra, og at alt kan brukes i praktisk arbeid. Det er forseggjort, med godt materiell og alt er «klart» for kurslederne. Alle videoene var veldig fine. Veldig proft.

Psykolog Ragnhild Bang Nes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet med ansvar for livskvalitetsfeltet, og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo hvor hun også har undervisning av studentene. Hennes forskning har særlig fokusert på psykisk helse og livskvalitet, stabilitet og endring, gener og miljøfaktorer. «Jeg ønsker å bidra til brobygging på tvers av politikk, forskning og praksisfeltet for bedre helse og livskvalitet i kommuner og befolkning.

Dr. Maja Eilertsen er phd stipendiat ved Folkehelseinstituttet. Hun er spesialist i samfunnsmedisin, tidligere leder av frisklivssentral, og har jobbet som fastlege og kommuneoverlege.
«Gjennom dette arbeidet, og gjennom mine år som fastlege og kommuneoverlege, har jeg erfart at en stor andel av helseplagene vi behandler medisinsk kan knyttes til akkumulert livsstress og vanskelige livssituasjoner. Jeg har tro på at bedring av livskvalitet og reduksjon av stress vil kunne føre til bedre helse og bedre mestring av helseplager.