Lukk

Fagkonferanse – 17 oktober 2024

Meld deg på til denne spennende fagdagen om trening som medisin - HIT. Foredragene vil gi deg ny og eller oppdatert kunnskap om dette kunnskapsbaserte treningstilbudet, som brer om seg i spesialisthelsetjenestene og i kommuner.


Program 17 oktober (flere innledere kommer)

Rusfeltets Hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse inviterer til fagkonferansen om trening som medisin og HIT.

Målgruppen for dagskonferansen er ledere, behandlere, tilbydere og brukere av fysisk aktivitet og trening fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Alle som bruker eller vil ta i bruk kunnskapsbasert trening som medisin vil knytte verdifulle bånd på konferansen.

Vi starter dagen 9.00 med morgenservering og kaffe/te. Bevertning gjennom dagen og lunsj inkludert i prisen. Kr 1320.

– Hjernen er stjernen (tittel kommer) Atefe Rafiee Tari forsker ved Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU – Helse Midt. Ser på  effekten av fysisk aktivitet på hjernefunksjon og kognitiv helse, spesielt i forbindelse med aldring og nevrodegenerative sykdommer som demens.

Sykehusledelse og implementering
Ledergruppen ved Solli DPS Helse Vest – hvordan de implementerte HIT og hvorfor dette ble tatt inn i strategiplanen.

– Motivasjon for varig endring! Andreas Lycke, forfatter, fysioterapeut, personlig trener og ernæringskonsulent

Kommunen og spesialisthelsetjenesten – behandleres erfaringer med å tilby trening.  – Brukerperspektivet om varig livsstilsendring

Ny forskning om HIT
– Siste nytt om nye funn i forskningen, HIT og rus/psykisk helse, St.Olav Hospital
Forsker; Therese Fostervold Mathisen, PhD, om Friskliv og implementering, resultater
Forsker; Guro Pauck Bernhardsen, PhD, A-Hus, Helse Sør-Øst, om pågående forskning, «Samspillet mellom kardiometabolsk tilstand, depresjon og fysisk aktivitet».
Forsker ved Kronstad Distriktspsykiatriske senter, Helse Vest og Astrid Wathne Matthiessen, fysioterapeut, om forskningsprosjektet HIT

Vi avslutter senest 16.00 og følg med for oppdatert program!

Se filmen Trening som medisin – HIT!
– Med trening får du bedre livskvalitet, spesielt høyintensiv trening har god effekt. Det handler ikke om å bygge muskler men å kunne leve det live man har lyst til å leve. Derfor må trening bli en integrert del av rus og psykisk helsebehandling, sier Pål Berger, erfaringskonsulent og treningskontakt i Blå Kors.

Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for Psykisk helse har i samarbeid med Ellevill Produksjon laget kortfilmen med Pål Berger, erfaringskonsulent Steffen H. Gunnerud og spesialfysioterapeut Karine Hansen i Blå Kors Skien.

De tre viser hvordan ansatte kan tilby fysisk trening som viktig del av en tilfriskningsprosessen; enten i sykehus, i regi av Frisklivssentraler eller gjennom treningskontaktordningen. De har også lang erfaring med hvordan en kan sikre sårbare overganger mellom hjelpeinstanser.

Filmen Trening som medisin kan du se her