Lukk

Implementeringstips for trening som medisin

Kunnskap om høyintensitetstrening må likestilles med samtaleterapi og annen behandling i helsetjenesten. Vi ønsker at flere etablerer og tilbyr strukturerte og evidensbaserte treningstilbud og at det kan bedre helsen, færre innleggelser, redusert medisinbruk og økt livskvalitet for pasientgruppene rus og psykisk helse. Ledelsen ved landets behandlingssteder må implementere dette treningstilbudet og synliggjøre det i sine strategier. Strategier peker ut en retning, for at alle vet hvor de skal gå, sammen. Strategier bør være enkel å forstå og enkle å kommunisere.

Strategien ved Solli DPS 2023-2026

Vår samarbeidspartner i prosjektet Høyintensitetstrening (HIT) som medisin, Solli Distriktspsykiatriske senter (DPS) skal bli nasjonalt ledende på bruk av trening i behandling. Strategien er for perioden 2023-2026. Dette er så langt vi kjenner til, første som har vedtatt en strategi for bruk av trening i behandlingen.

All fysisk aktivitet er bra og for å gi flere mennesker bedre og lengre liv, er det viktig å kunne tilby kunnskapsbasert trening som virker på den somatiske helse. Kunnskapen finnes, men det må skapes en større bevissthet rundt dette og da må vi starte med de som er ansvarlige for behandlingstilbudene. Trening må likestilles med samtaleterapi og annen behandling.

Skal dette tilbudet synliggjøres bør flere ha en strategi som peker på et strategisk mål, en retning, for å få ansatte med på og til å følge den. En effektiv strategi er enkel å forstå og enkel å kommunisere. Slike strategiprosesser må eies av alle og forankres i styret, ledergruppen, tillitsvalgte, samt alle ansatte og bruker- og pårørenderepresentanter, slik de gjorde ved Solli DPS.

Utrolig motiverende for oss som jobber med trening i behandlingen, sier Trygve Endal, fysioterapeut, Solli DPS.

Fagprosedyre om bruk av trening i behandling

Ved Oslo universitetssykehus er det utarbeidet en fagprosedyre for bruk av trening og fysisk aktivitet i behandlingen. Der står det om hva fysisk trening innebærer, regelmessighet og strukturert tilbud. Treningen består av styrke- og utholdenhetstrening, med intensitetsnivå og belastning som er tilpasset din fysiske form og hvilken trening du liker. De anbefaler at du trener minst 150 minutter per uke fordelt på 2-3 treningsøkter over en periode på minst 8-12 uker.

Treningsmetoden HIT

Høyintensitetstrening har vist seg å være den mest effektive formen for økt fysisk kapasitet.

Det mest effektive er intervall-løp i motbakke, der det samles mest mulig tid i høyintensitetssonen 85-95% av maksimal hjertefrekvens (HRmax). F.eks. 4 intervaller av 4 minutter på tredemølle.

For styrketrening er det mest effektivt å trene på intensitet 85-90% av 1RM, noe som medfører at man klarer 4-5 repetisjoner før man trenger pause. F.eks. 4 sett av 4 repetisjoner.

Et solid antall studier, ikke minst fra treningsfysiologimiljøet på NTNU de siste 20 årene, har vist at de største forbedringene av fysisk kapasitet når vi trener med høy intensitet sammenlignet med lav/moderat intensitet.

Treningsklinikkene på St.Olavs hospital er dette også vist at treningsmetodene både er effektive og lar seg gjennomføre hos rus- og psykiatripasienter. Målet er at pasienter i hele landet skal få trening med høy intensitet som en del av sin behandling, også som et tilbud i kommunene.