Lukk

Et regnbueflagg på trekvart stang

Atter en gang er det Pride-måned og heftige diskusjoner om behovet for flagg og folkefest. Skeive skårer betydelig dårligere enn resten av befolkningen på viktige indikatorer som psykiske plager og lidelser, selvmordsatferd og livskvalitet, og opplever generelt lavere tilfredshet med livene sine.

Av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Selv om rettighetene og i stor grad er på plass, henger ikke befolkningens holdninger med, noe Undersøkelsen om holdninger til skeive bestilt fra NIM viser med all tydelighet. Her kommer det frem at over én av fem synes at kampen for lhbt-personers rettigheter har gått for langt. Hvordan disse holdningene oversettes i atferd, omtale og tiltale, kan vi ikke kvantifisere, men 40% av de spurte har observert hets eller hatprat mot skeive det siste året.

Rettigheter er ikke et nullsumspill. Det at minoritetsgrupper som skeive behandles med aksept og respekt ødelegger ikke mulighetene til majoritetsbefolkningen til å oppnå nøyaktig det samme. Det er derfor forunderlig at en så stor andel tenker at kampen om like rettigheter kan gå for langt.

Diskrimineringsvernet bruker ikke opp rettighetene, det bare styrker enkeltpersoner i kampen om å bli behandlet som likeverdige gangs mennesker. Vi trenger ikke å lure på om likestillingen er i mål. Som samfunn har vi mye å gå på før vi kan heise regnbueflagget helt til topps.

Del på sosiale medier