Lukk

Høyintensitetstrening (HIT) som medisin

Mennesker med rus eller psykiske problemer opplever dessverre ofte en reduksjon av sin levetid, ikke på grunn av rus eller psykiske problemer i seg selv, men på grunn av dårlig somatisk helse. Mange dør av hjerte- og karsykdommer eller andre sykdommer relatert til ugunstige levevaner og overvekt.

Personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer lever 15- 20 år kortere enn den øvrige befolkningen. Folk med samtidige lidelser lever opp til 35 år kortere på grunn av manglende utredning og ubehandlede somatiske lidelser.

Dette kan reverseres med bruk av forskningsbasert høyintensitetstrening (HIT) i behandlingen av denne gruppen. Forskning har vist at høyintensitetstrening bedrer den somatiske helsen og at pasienter etter 8 uker viste at de trente seg 20-15 år yngre.

Vi ønsker at flere etablerer og tilbyr strukturerte og evidensbaserte treningstilbud og at det kan bedre helsen, færre innleggelser, redusert medisinbruk og økt livskvalitet for pasientgruppene rus og psykisk helse.

Hva er høyintensitetstrening som medisin?

Treningsmetoden er både effektiv og lar seg gjennomføre hos rus- og psykiatripasienter. Målet er at pasienter i hele landet skal få trening med høy intensitet som en del av sin behandling, også som et tilbud i kommunene.

Forskning har gjentatte ganger vist at de mest effektive treningsmetodene for å bedre pasientenes fysiske helse er intervalltrening med høy intensitet og styrketrening med tung belastning. Vi vet at HIT er mer effektivt enn trening med roligere intensitet for å forbedre kondisjon og helse – både hos friske og hos mennesker med et komplekst sykdomsbilde. Treningen egner seg for folk i alle aldre uavhengig av fysisk form, den er tidseffektiv og gir oppsiktsvekkende gode resultater.

Treningsmetoden HIT

Høyintensitetstrening har vist seg å være den mest effektive formen for økt fysisk kapasitet.

Det mest effektive er intervall-løp i motbakke, der det samles mest mulig tid i høyintensitetssonen 85-95% av maksimal hjertefrekvens (HRmax). F.eks. 4 intervaller av 4 minutter på tredemølle.

For styrketrening er det mest effektivt å trene på intensitet 85-90% av 1RM, noe som medfører at man klarer 4-5 repetisjoner før man trenger pause. F.eks. 4 sett av 4 repetisjoner.

Et solid antall studier, ikke minst fra treningsfysiologimiljøet på NTNU de siste 20 årene, har vist at de største forbedringene av fysisk kapasitet når vi trener med høy intensitet sammenlignet med lav/moderat intensitet.

Treningsklinikkene på St.Olavs hospital er dette også vist at treningsmetodene både er effektive og lar seg gjennomføre hos rus- og psykiatripasienter. Målet er at pasienter i hele landet skal få trening med høy intensitet som en del av sin behandling, også som et tilbud i kommunene.