Lukk

Nasjonalt og regionalt fagnettverk – høyintensitets-trening som medisin

I 2020 etablerte vi et eget fagnettverk for folk som jobber med høyintensitetstrening som medisin. I 2023 er det i tillegg etablert regionale fagnettverk i hver helseregion.

Alle medlemmene som deltar i nasjonalt fagnettverk – høyintensitetstrening som medisin, anvender høyintensitets intervalltrening og styrketrening med tung belastning, som er vist gjentatte ganger i forskning å være mest effektivt for å bedre fysisk helse i pasientbehandling. Det er Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for Psykisk helse som koordinerer nettverket, med støtte fra Stiftelsen DAM.

Metoden

For utholdenhetstrening må det benyttes et tilstrekkelig helkroppsarbeid. Det mest effektive er intervalløp i motbakke, der det samles mest mulig tid i høyintensitetssonen 85-95% av maksimal hjertefrekvens (HRmax). For eksempel 4 intervaller av 4 minutter på tredemølle. For styrketrening er det mest effektivt å trene på intensitet 85-90% av 1RM, noe som medfører at man klarer 4-5 repetisjoner før man trenger pause. For eksempel 4 sett av 4 repetisjoner.

Målsetting med nettverket

Målgruppen for dette nettverket er de som jobber med «høyintensiv trening som medisin» med hovedmål å gjøre noe med rus- og psykiatripasienters somatiske helse, risiko for livsstilssykdommer og korte levealder.

Vi ønsker å lage en arena for erfaringsutveksling, faglige- spørsmål og oppdateringer. Et solid antall studier, ikke minst fra treningsfysiologimiljøet på NTNU de siste 20 årene, har vist at vi får de største forbedringene av fysisk kapasitet når vi trener med høy intensitet sammenlignet med lav/moderat intensitet. I doktorgradsarbeider ved NTNU og i praksis ved Treningsklinikkene på St. Olavs er det vist at treningsmetodene både er effektive og lar seg gjennomføre hos rus- og psykiatripasienter. Målet er at pasienter i hele landet skal få trening med høy intensitet som en del av sin behandling, noe som i dag kun er benyttet av noen få behandlingssteder.

Medlemmer av det nasjonale nettverket skal spre kompetanse videre til regionale nettverk og være pådrivere for at høyintensitet trening i behandling blir et tilbud til pasienter med rus og/ eller psykiske problemer.  Målet er å formidle kompetanse om trening med høy intensitet samt dele kunnskap og erfaringer.

Regionale fagnettverk

Målgruppen i de regionale nettverkene er noe bredere enn definisjonen for det nasjonale nettverket.  Her inviteres og inkluderes alle som jobber med «trening som medisin» med hovedmål å bedre rus- og psykiatripasienters somatiske helse, risiko for livsstilssykdommer og korte levealder. Deltakerne har en intensjon om og en interesse for å igangsette høyintensitetstrening som medisin for sine pasienter og brukere.

Ved å delta i nettverket vil du kunne bidra til erfaringsutveksling, dele faglige spørsmål og få oppdatering på dit fagfelt. De regionale nettverkene samles 3-4 ganger på Teams i løpet av ett år og varigheten er på en time.

Leder i din region

Ta kontakt med leder i din region om du vil delta.

Kontaktperson for region Nord: 
Sveinung Gunnarson Rydland, Treningsterapeut UNN
Tlf: +47 47 66 09 91
Sveinung.Gunnarson.Rydland@unn.no

Kontaktperson for region Vest:
Trygve Bruun Endal, Fysioterapeut og fagansvarlig, Solli DPS
trygve.bruun.endal@solli.no

Kontaktperson for region Sør-Øst:
Karine Hansen, Spesialfysioterapeut, Blå Kors, klinikk Skien
karine.hansen@blakors.no

Om du ønsker mer informasjon om nettverkene så ta gjerne kontakt med oss.