Lukk

Barnefattigdom og risiko

Stadig flere barn og unge lever i risiko for fattigdom. Det gir økt sårbarhet og risiko for psykiske lidelser, og det er viktig at vi som voksne er oppmerksomme på hvordan vi kan hjelpe og bidra positivt til å utjevne risiko ved hjelp av små grep i hverdagen.

Del på sosiale medier