Lukk

FILM om barnefattigdom: Det du ser blir også ditt ansvar

Stadig flere barn og unge lever i fattigdom. Det gir økt sårbarhet og risiko for psykiske lidelser, og det er viktig at vi som voksne er oppmerksomme på hvordan vi kan hjelpe og bidra positivt til å utjevne risiko ved hjelp av små grep i hverdagen.

Få hjelp – til å hjelpe videre på psykiskoppvekst.no. Her får du tips og råd til hva du kan gjøre hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom.

Filmen er produsert med støtte fra Gjensidigestiftelsen.