Lukk

Selvskading

Selvskading handler ofte om å prøve å flytte smerte eller regulere følelser som tristhet, opplevelse av tomhet, redsel eller sinne. Selvskading kan også være en måte å kommunisere med andre om hvordan en har det. Hva gjør du som medmenneske dersom du mistenker eller merker at andre skader seg selv?

Del på sosiale medier