Lukk

FILM om selvskading: Det du ser blir også ditt ansvar

Selvskading handler ofte om å prøve å flytte smerte eller regulere følelser som tristhet, opplevelse av tomhet, redsel eller sinne. Selvskading kan også være en måte å kommunisere med andre om hvordan en har det. Hva gjør du som medmenneske dersom du mistenker eller merker at andre skader seg selv?

Få hjelp – til å hjelpe videre på psykiskoppvekst.no. Her får du tips og råd til hva du kan gjøre hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom.

Filmen er produsert med støtte fra Gjensidigestiftelsen.