Close Menu

Hva er ... å høre stemmer

Lyder og stemmer man hører, som ingen andre hører, og som ikke kommer fra et sted utenfor en selv, kalles hørselshallusinasjoner.
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
Å være overbevist om at en eller flere personer snakker eller kommuniserer med deg, til tross for at det beviselig ikke finnes en ytre lydkilde til den opplevelsen, er et av de alvorligste symptomene ved schizofreni. Det betyr imidlertid ikke at man nødvendigvis har schizofreni, om man hører stemmer. Hørselshallusinasjoner er også vanlig ved andre tilstander, for eksempel rusmisbruk, demens, posttraumatisk stresslidelse, eller uten at man har noen psykisk lidelse i det hele tatt.
Om lag 7,5 prosent av befolkningen hører stemmer som ikke finnes. Tre av fire som hører stemmer har ikke en psykisk diagnose. Stemmene hos personer som ikke har en diagnose er ofte mindre negative i sine kommentarer, og personene klarer bedre å undertrykke lydene ved å tenke på eller gjøre noe annet. Vanlige situasjoner å høre stemmer i, er ved søvnmangel, tretthet eller stress, men de kan også komme ved ensomhet og i stille omgivelser. Hvis man har en schizofrenidiagnose er hørselshallusinasjonene vanligvis plagsomme. Forskning ved Universitetet i Bergen viser at det er de samme nervecellene som styrer språkoppfatningen i hjernen som aktiveres ved hørselshallusinasjoner. Hvorfor det skjer er foreløpig ikke kjent. Det er ikke farlig i seg selv å høre stemmer, men noen plages av angst for at stemmene skal komme igjen. Det fins ikke forskningsmessig belegg for å si at personer som hører stemmer er mer voldelige enn andre. Behandling kan, i tillegg til legemidler, være å lære seg mestringsstrategier, kognitiv atferdsterapi og mindfulness. • Kilder: TIPS – Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser, professor Kenneth Hugdahl, Universitetet i Bergen

Vipps 12137

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 50 kroner til 12137.