Bestill nyttige brosjyrer!

Nå er det mulig å bestille de populære og nyttige minifolderne igjen. De omhandler temaene: Angst, depresjon, personlighetsforstyrrelse, posttraumatisk stress, psykose, skolevegring, tvangslidelse (ny) og stemmehøring (ny).

Brosjyrene har grunnleggende og faktasjekket informasjon. De er laget i samarbeid med fagpersoner og har riktig og relevant innhold om de ulike diagnosene og temaene. De kan hjelpe når man er rammet, eller pårørende og venner. Du får verdifull kunnskap om symptomer, råd om mestring, tiltak, behandling og forebygging. Brosjyrene har også tips om hvor man kan få hjelp, lese mer og finne organisasjoner som jobber med temaet.

Privatpersoner: Kr 10,- pr stk. Hva er tvangslidelse og Hva er å høre stemmer er gratis. Institusjoner/andre: Bestill en pakke med 30 eks av alle brosjyrene for kr 1490,– (Ekspedisjonsgebyr og porto kommer i tillegg.)

Send bestillingen din her.

Bilde av 8 forskjellige temafoldere