Bestill abonnement på Psykisk helse

Psykisk helse kommer fem ganger i året. Ikke alle artiklene kan leses på nett. Les hele bladet hver gang!

Fakturaen sendes til epostadressen du oppgir. Hvis du ønsker faktura i posten, marker med * i adressefeltet.

Bestill abonnement på bladet Psykisk helse

Velg abonnementstype

Bladet Psykisk helse kommer ut fem ganger i året og utgiver er Rådet for psykisk helse. Bladet retter seg til alle, ikke til noen spesiell yrkes- eller interessegruppe. Formålet er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen. Psykisk helse skal gi plass til stemmer fra ulike hold.

Psykisk helse er et frittstående redaksjonelt produkt, redigert etter Redaktørplakaten. Det er ikke et medlemsblad, men basert på abonnementer. Bladet gir deg viktige historier, tips og råd, artikler om ny forskning, behandling, mestring, litteratur og kultur.