Bestill abonnement

Alle trenger en god psykisk helse. Bladet Psykisk helse handler om hvordan vi har det og hvordan vi kan hjelpe hverandre til å ha det bedre.

Bladet Psykisk helse kommer ut fem ganger i året og utgiver er Rådet for psykisk helse. Bladet handler om alle sider ved psykisk helse, fra råd om å ha det bedre i hverdagen til mestring og behandling av alvorlige lidelser. Psykisk helse gjelder alle, og er skrevet for allmenheten. Formålet er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen. Bladet skal gi plass til stemmer fra ulike hold. 


Psykisk helse er frittstående og driver uavhengig journalistikk. Det er ikke et medlemsblad, men basert på abonnementer. Bladet gir deg viktige historier, tips og råd, artikler om ny forskning, behandling, mestring litteratur og kultur.

Bestill abonnement på bladet Psykisk helse

Velg abonnementstype