Lukk

Opptak fra Nasjonal fagkonferanse – Trening som medisin

Nå kan du se foredragene fra fagkonferanse for høyintensitetstrening (HIT) som medisin. Med stor interesse og 20 engasjerte foredragsholdere handler denne fagkonferansen om hvor effektivt trening påvirker psykisk og fysisk helse – og om hvordan ny forskning og kunnskap kan tas i bruk og omsettes til handling.

Få intervensjoner i behandling av rus og psykiske lidelser kan måle seg med evidensgrunnlaget trening kan skilte med. Med fullt hus på Klingenberg kino tyder det på stor interesse for feltet. Vi vet at fysisk aktivitet er bra for alle, vi vet også at trening gir en bedre fremtid og økt livskvalitet for pasienter innen rus- og psykisk helse.

Med stort engasjement formidler foredragsholderne kunnskap, tanker og ny forskning på trening som medisin.  Du får se innovative og handlekraftige ledere som tør å ta diskusjonene, involvere målgruppa og skape pilotprosjekter, som igjen gir føringer for behandlingstilbudene videre. Du får også et innblikk fra erfaringskonsulenter «med skoa på» – og fra politisk hold med trening som medisin i et folkehelseperspektiv. Avslutningsvis deler Johannes Nonås Langhelle, erfaringsrådgiver  i Rådet for psykisk helse, sine personlige erfaringer om treningens betydning for tilfriskning etter en alvorlig psykisk nedtur.

Her finner du programmet med oversikt over foredragsholderne som du kan se i opptaket fra konferansen:

Program: Nasjonal fagkonferanse 10. oktober

Les mer om konferansen 10. oktober 2023

block image
På bilde (fra venstre): Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Rusfeltets hovedorganisasjon Tove Gundersen generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Ole, leder av likemannsgruppa Ingerid Laukli, fysioterapeut ved Drammen Frisklivssentral, Johannes Nonås Langhell, erfaringsrådgiver i Rådet for psykisk helse, Sivert Falle Risen, treningsfysiolog og leder av nasjonalt fagnettverk, Ole Petter Hjelle, fastlege, Henrik Loe, PhD, treningsfysiolog ved St. Olavs Hospital og Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet.

Nasjonalt og regionale fagnettverk

Rusfeltets Hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse har etablert fagnettverk for høyintensitetstrening som medisin i rus og psykisk helsebehandling over hele landet. Nettverket består i dag av 320 medlemmer som utveksler erfaring og henter ny kunnskap fra forskning og praksis. Bli med i fagnettverket – en oversikt over kontaktpersoner i alle regioner finner du på psykiskhelse.no.

Ny film: Trening som medisin

På Nasjonale fagkonferanse – Trening som medisin var det premiere på filmen om  hvordan trening kan være en viktig del av en recoveryprosess.

– Med trening får du bedre livskvalitet, spesielt høyintensiv trening har god effekt. Det handler ikke om å bygge muskler men å kunne leve det live man har lyst til å leve. Derfor må trening bli en integrert del av rus og psykisk helsebehandling, sier Pål Berger, erfaringskonsulent og treningskontakt i Blå Kors.

Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for Psykisk helse har i samarbeid med Ellevill Produksjon laget kortfilmen med Pål Berger, erfaringskonsulent Steffen H. Gunnerud og spesialfysioterapeut Karine Hansen i Blå Kors Skien.

De tre viser hvordan ansatte kan tilby fysisk trening som viktig del av en recoveryprosess; enten i sykehus, i regi av Frisklivssentraler eller gjennom treningskontaktordningen. De har også lang erfaring med hvordan en kan sikre sårbare overganger mellom hjelpeinstanser.

Filmens ambisjon er å synliggjøre tre temaer:

  • sårbare overganger mellom behandling i spesialisthelsetjenesten og oppfølging i kommunen
  • individuell plan
  • treningskontaktordningen

Filmen Trening som medisin kan du se her