Close Menu

– Jeg var klar til å forsvare alle, men ingen forsvarte meg, sa tidligere soldat i Forsvaret, Silje Falmår i en sterk tale på Kulturhuset i Oslo onsdag.

Der ble hun tildelt årets Tabupris for sitt mot til å varsle om, og stå opp mot trakassering, mobbing og overgrep som hun og ti andre kvinnelige soldater opplevde under deres førstegangstjeneste i samme avdeling i 2021 og 2022.

Norge har hatt allmenn verneplikt for både kvinner og menn de siste åtte årene. Falmår valgte i sin tale å sette fokus på den kontrasten det er å skulle tjenestegjøre for Norges trygghet gjennom Forsvaret, og selv være så utrygg som hun var, innenfor det samme systemet.

– Vernepliktige har ikke selv valgt å være der, eller kan velge når de vil dra. Det var Forsvaret som kalte meg inn, det var Forsvaret som bestemte når og med hvem jeg skulle være i tropp med, hvem jeg skulle være på rom med. Forsvaret styrer det meste i en vernepliktigs liv. Under min forsvarstjeneste opplevde jeg ekskludering, kjønnsdiskriminering, og uønska seksuell oppmerksomhet, sa hun blant annet fra scenen.

I stedet for at varslene ble tatt på alvor og fikk konsekvenser, opplevde Silje Falmår at hun ble straffet for å si fra, både sosialt og gjennom arbeidsoppgaver. Ønsket om å bytte rom til ett med andre kvinner ble ikke hørt, på tross av at det står i Forsvarets reglement at det skal være minst to av samme kjønn på hvert rom. Hvordan Falmårs historie avdekker bagatellisering og kunnskapsløshet i Forsvarets rutiner og håndtering av varsler om seksuell trakassering og overgrep, var en av grunnene til at hun ble tildelt Tabuprisen av Rådet for psykisk helse.

Først etter at NRK fortalte Siljes Falmårs historie i februar 2023, kom Forsvaret på banen.

– Jeg ble sviktet av de som skulle passe på meg. De som skulle ta vare på meg var de som gjorde meg vondt.

I talen påpekte Falmårs hvordan førstegangstjenesten skal være en tid for opplevelse av sterkt fellesskap med samhold, mestring og tilhørighet. I stedet fikk hun kjenne på ensomhet, utrygghet og ekskludering. Medsoldatene hun skulle være rede til å dø for i krig, var de samme som trakasserte henne.

Silje Falmår og generalmajor Elisabeth Michelsen. Helseminister Ingvild Kjerkol i bakgrunnen

MØTER FORSVARET: Tabuprisvinner Silje Falmår  (i midten) under prisutdelingen. Her i samtale med generalmajor Elisabeth Michelsen som har fått i oppgave å få bukt med Forsvarets problemer med seksuell trakassering. Helseminister Ingvild Kjerkol (bak) var også til stede og gratulerte prisvinneren.

– Vold og overgrep er en trussel for folkehelsen

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse som deler ut Tabuprisen, sa i sin innledende tale at betydningen av Silje Falmårs mot og standhaftighet ikke kan overdrives.

– Når en jente i begynnelsen av tyveårene våger å tale en av Norges mektigste organisasjoner midt imot, skal vi lytte.

Gundersen understreket at vold og overgrep er en av de største truslene for folkehelsen.

– Utfrysing, mobbing og overgrep er noe av det tøffeste vi opplever. Det setter seg i kropp og sinn livet ut.

Gundersen mente at Falmår har brutt tabuer og gjort det lettere for de som kommer etter deg.

Men kampen til Falmår er ikke over.

– Saken er ennå ikke konkludert, livet ditt er satt på vent. Vi håper du blir hørt.

Ulik oppfattelse

Under morgennyhetene på NRK onsdag kom det fram at Silje Falmår og Forsvaret fram til i dag, har hatt ulike oppfatninger om hvor hennes sak står nå. Falmår venter fortsatt på en avklaring etter Forsvarets interne gransking som er unndratt offentlighet. Forsvaret har nå ansett saken som avsluttet, fortalte generalmajor Elisabeth Michelsen som var tilstede i studio. Hun er leder for arbeidet med kultur og profesjon, en nyopprettet gruppe som skal jobbe med interne varslingsrutiner og kultur innad i Forsvaret som direkte konsekvens av hva Falmår har avdekket med sin historie.

De to skal møtes allerede i dag onsdag for å snakke om Falmårs sak og framtid.

– Vårt samfunnsoppdrag er å forsvare våre verdier, likeverd, likestilling, rettstat og demokrati, sa Michelsen fra scenen og beskrev trakassering og overgrep som en indre fiende i Forsvaret som ødelegger folk på innsiden, og noe de skal ha nulltoleranse for.

Michelsen sa at hun selv, i likhet med 35 prosent av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering.

– Du har vært en viktig katalysator for at vi er der vi har kommet fram i dag, fortsatte majoren.

– Vi kaller dere inn med loven i hånd. Du beskrev det veldig godt. Det skal være trygt å være i Forsvaret. •

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse