Close Menu

Tabupris til «livvakt»

Ingebjørg Blindheim (22) ble kjent som «livvakt» gjennom NRK-serien Trigger Warning, der hun varslet om jenter på Instagram som sto i fare for å ta sitt eget liv. Nå får hun Tabuprisen.

skjermbilde fra instagramkontoen psyktærlig

«hold ut»

Ingebjørg Blindheim (foran t. v.) er tildelt Tabuprisen for sin innsats på lukkede nettverk og for å ha startet «Psyktærlig» på sosiale medier.

(Foto: Charlotte Lundgren)

Blindheim har også hatt psykiske problemer som selvskading og spiseforstyrrelser gjennom ungdomstiden. Hun var aktiv på lukkede nettverk på sosiale medier som inneholdt kodeordet Trigger Warning - et varsel om at det forekom sterke bilder, eller potensielt farlig innhold rundt selvskading og selvmord. Etter hvert begynte hun å følge opp jenter som sto i fare for å ta sitt eget liv. Hennes budskap var «hold ut». Innsatsen hennes har reddet liv, og i dag driver hun Psykt ærlig sammen med andre jenter – en konto på ulike sosiale medier som jobber for bedre psykisk helse blant unge.

Statsminister Erna Solberg hyller Ingebjørg Blindheims innsats for åpenhet i en videohilsen, og for å være en røst for de unge. Solberg sier blant annet:

«Du har stått på natt og dag for å hjelpe andre. Gitt av egen tid og delt av deg selv. Denne åpenheten redder liv.»

Fellesskap på nett

Tabuprisen deles ut hvert år av Rådet for psykisk helse. Generalsekretær Tove Gundersen sier dette om årets prisvinner:

– Mange lider alene, og for en god del er det mest naturlig å søke fellesskap og nettverk på digitale flater. Det er der barn og unge er. Sosiale medier fungerer positivt for noen, men en del av gruppene som opprettes der kan være skadelige og virke selvforsterkende på problemutvikling. Ingebjørg har jobbet mye med å treffe ungdommene innenfor rammer der de kan og tør å uttrykke sine problemer, som Psykt ærligs chat på Instagram og vlog på Snapchat. Hun har videre tatt støyten med å varsle om negativ utvikling, lukkede skadelige nettverk og et stort udekket behov hjelpeapparatet må møte på en bedre måte.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «Ingebjørgs perspektiver har bidratt til å belyse hvordan behandlingsapparatet bør møte barn og unges digitale liv, spesielt i de skjulte nettverkene. Hun har pekt på et hjelpeapparat de unge opplever som lite lyttende.» •

Bli abonnent! Bestill magasinet her.

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!