Lukk

Fagnettverk gir resultater – flere får trening i behandlingen

Rådet for Psykisk helse og Rusfeltets hovedorganisasjon har gjennom prosjektet Nettverk sikrer trening i behandling samarbeidet om å fremme kunnskap om høyintensitetstrening som medisin siden oppstart i 2017. Vårt arbeid har hele tiden vært koblet opp mot de fremste forskningsmiljøene på dette området i Norge; St. Olavs hospital og NTNU. Her finner du resultater fra prosjektets sluttrapport.

La oss slå det fast en gang for alle: trening er anerkjent som en kraftfull medisin for både kroppen og psyken, og høyintensitetstrening (HIT) tar effekten til et nytt nivå. Gjennom prosjektet «Nettverk sikrer trening i behandlingen» har vi sammen skapt en større forståelse for at treningsformen 4×4 HIT er forskningsbasert og en tidseffektiv treningsform for folk med rus og eller psykiske problemer. Ved å etablere fagnettverk har flere fått bedre helse.

Sluttrapport til Stiftelsen DAM: Nettverk sikrer trening i behandling

Gjennom prosjektet «Nettverk sikrer trening» har vi etablert fagnettverk bestående av folk som tilbyr den effektive treningsformen HIT. Det bidrar til etablering av treningstilbudet i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, og vi ønsker enda flere velkommen til å etablere flere slike helhetlige tilbud.

Fremover viderefører vi budskapet om å ta i bruk kunnskapsbaserte behandlingsmetoder med dokumentert resultater, både for psykisk helse og den somatisk helse. Videre er planen å tilrettelegge for møtepunkter for deltakerne i fagnettverkene, og målet er en enda tettere dialog og at flere kommuner tilbyr treningsmetoden.

Vårt etablerte fagnettverk bestående av treningsfysiologer, fysioterapeuter, ansatte i kommunene, forskere og andre med
treningskompetanse, har bidratt til at flere får trening som medisin og at folk forbedrer sin somatiske helse. Vi i Rådet for psykisk helse og Rusfeltets hovedorganisasjon fremmer HIT som en del av et helhetlig behandlingstilbud.

Her er noen resultater fra prosjektet:

  • Det er etablert hele 15 nye treningstilbud i landet som betyr at enda flere i målgruppen får nå kunnskapsbasert tilbud.
  • Fire regionale fagnettverk av treningseksperter.
  • Ledere har kunnskapsbasert grunnlag for å etablere treningstilbud.
  • Det er Innført en «gullstandard» hvor 4×4 trening med høy intensitet er det treningstilbudet nettverket bruker.

Sammen bygger vi et sunnere samfunn der fysisk aktivitet er nøkkelen til bedre helse for alle, spesielt for de som står overfor psykiske og rusrelaterte utfordringer. Da er det trening som medisin med høy intensitet, samtidig med annen behandling som virker best, også for den somatiske helsen.

Treningsmetoden HIT

Høyintensitetstrening har vist seg å være den mest effektive formen for økt fysisk kapasitet.

Det mest effektive er intervall-løp i motbakke, der det samles mest mulig tid i høyintensitetssonen 85-95% av maksimal hjertefrekvens (HRmax). F.eks. 4 intervaller av 4 minutter på tredemølle.

For styrketrening er det mest effektivt å trene på intensitet 85-90% av 1RM, noe som medfører at man klarer 4-5 repetisjoner før man trenger pause. F.eks. 4 sett av 4 repetisjoner.

Et solid antall studier, ikke minst fra treningsfysiologimiljøet på NTNU de siste 20 årene, har vist at de største forbedringene av fysisk kapasitet når vi trener med høy intensitet sammenlignet med lav/moderat intensitet.

Treningsklinikkene på St.Olavs hospital er dette også vist at treningsmetodene både er effektive og lar seg gjennomføre hos rus- og psykiatripasienter. Målet er at pasienter i hele landet skal få trening med høy intensitet som en del av sin behandling, også som et tilbud i kommunene.