Lukk

FILM om utenforskap og sosiale medier: Det du ser blir også ditt ansvar

Utenforskap er et stort folkehelseproblem. Alle trenger å være en del av et fellesskap. Vi trenger noe å gå til, og vi trenger å mestre i trygge, inkluderende omgivelser. Det er et felles ansvar å skape disse arenaene, men det kan være mange årsaker til at vi faller utenfor. Få hjelp - til å hjelpe videre på psykiskoppvekst.no. Her finner du tips og råd til hva man konkret kan gjøre som voksen når man ser ulike faktorer som setter barn i risiko for utenforskap.

Få hjelp – til å hjelpe videre på psykiskoppvekst.no. Her får du tips og råd til hva du kan gjøre hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom.

Filmen er produsert med støtte fra Gjensidigestiftelsen.