Lukk

Er barnet umotivert og vurderer å kutte ut idrett?

Sunn idrettskultur bidrar til glede og mestring! Det å delta på idrettsaktiviteter er i tillegg til fysisk aktivitet en arena for struktur og sosialt samspill som ikke kan måles i selve idrettsprestasjonen.

Frafallet fra idretten er stort når konkurranseelementet for alvor trer inn i idretten. For mange er det viktigste å delta. Det er derfor viktig å hjelpe barn og unge å fjerne seg fra prestasjonspresset ved å huske på alle de positive effektene når de vurderer å kutte ut aktiviteten.

Det er helt normalt at barn og unges motivasjon
svinger. Som forelder må du være med på disse svingningene og møte det med nysgjerrighet, ro og oppmuntring. Her er noen viktige påminnelser og noen generelle råd og tips for aktiv fritid.

Til foreldre og foresatte

 • Ha fokus på at trening er gøy uavhengig av resultater
 • Ikke press barn til å dra på trening
 • Spør alltid «hvorfor», hvis de ikke vil på trening
 • Hva motiverer barnet ditt – hjelp dem å fremheve det
 • Aldri straff barnet for å ikke gå på trening
 • Ha gode rutiner for mat, påkledning og transport
 • La barn prøve ut ulike treningsformer – også det som er ukjent for deg
 • Møt opp på kamp/konkurranser når barnet ditt er med
 • Søk kunnskap om hva som styrker psykisk helse
 • Meld fra hvis du er bekymret

Til trenere og voksenkontakter

 • Du kan bidra til å styrke den psykiske helsa til barn og unge
 • Kjeft aldri på barna – prøv heller å forstå
 • Sett grenser på en rolig og konsekvent måte
 • Sinte trenere gjør barn usikre og redde
 • Fokuser på det positive, ros motiverer
 • Ha rutiner som barna kjenner igjen
 • Se de barna som trenger en ekstra oppmuntring
 • Du kan bli husket for innsatsen din resten av livet!
 • Søk kunnskap om hva som styrker psykisk helse – www.psykiskoppvekst.no
 • Meld fra hvis du er bekymret

Rådene er utarbeidet i samarbeid med forskere fra Hverdagsglede og Stabæk fotball, og er basert på Hverdagsgledens fem råd for økt glede og mestring, den psykiske helsas «fem om dagen».

Om Psykisk oppvekst

Psykisk oppvekst er starten på en helhetlig kunnskapsbank som vi i fremtiden håper vil bli nyttig for alle som jobber for, med og rundt barn eller har en spesiell interesse for barns oppvekstsvilkår og utvikling.