Lukk

Hvem kan du kontakte når du er bekymret for et barn?

Søk råd når du er bekymret for at et barn har opplevd eller står i fare for å oppleve vold eller overgrep. Det er flere steder du kan ta kontakt med for å rådføre deg om hva du kan gjøre og hvem som kan hjelpe.

Både barn og voksne kan kontakte Alarmtelefonen for barn og unge, på telefon 116 111 og på chat på alarmtelefonen.no

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du sende en bekymringsmelding til barnevernet. Se hvordan du kan melde til barnevernet og hvordan barnevernet følger opp meldingen din på Barnevern | Bufdir

Politiet kan alltid kontaktes ved mistanke om vold mot barn. Ring politiets sentralbord på 02800 og spør om å snakke med noen som jobber med vold mot barn.

Barnevernvakten er barnevernets beredskapstjeneste. Du kan kontakte barnevernvakten for råd, veiledning og hjelp, og for at de skal undersøke saken videre. Finn kontaktinformasjon til din lokale barnevernvakt her.

Statens barnehus  tilbyr råd og veiledning til barn og ungdom som er blitt utsatt for overgrep, vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. De gir også råd til dem som ringer på vegne av andre.

Barn eller ungdom som selv blir utsatt, kan ringe. Alle som er usikker på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, kan ringe. Barnets identitet behandles anonymt, og innringer bes ikke om å oppgi navn på barnet. Innringer kan også være anonym.

Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste som gjelder krenkelser på internett

Se flere hjelpetilbud for barn, ungdommer og voksne på Redd Barnas hjelpe-side.

Kilde: reddbarna.no

dinutvei.no finner du også oversikt over hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt.

Lover, rettigheter og beskyttelse

Hvis noen utsettes for trusler, vold og overgrep, har du juridiske rettigheter.
dinutvei.no finner du informasjon om lover, rettigheter og beskyttelse – og hva straffeloven sier om trakassering, vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Denne siden er laget som en del av prosjektet Psykisk oppvekst og med  støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Om Psykisk oppvekst

Psykisk oppvekst er starten på en helhetlig kunnskapsbank som vi i fremtiden håper vil bli nyttig for alle som jobber for, med og rundt barn eller har en spesiell interesse for barns oppvekstsvilkår og utvikling.