Lukk

Bekymret for om et barn er utsatt for vold eller overgrep?

Vold og overgrep er en av vår tids største trusler mot folkehelsen, og øker sårbarheten vår livet ut. Barn og unge trenger modige voksne som tør å spørre og tåler å høre, så flere får hjelp så tidlig som mulig.

Kjenner du noen du tror blir utsatt for vold eller overgrep, og lurer på hvordan du kan hjelpe?

Hvis du har en mistanke om vold eller overgrep, er det all grunn til å bry seg. Vi kan alle gjøre en forskjell for å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn.

Vold og overgrep kan være vanskelig å oppdage. Villigheten til å tenke på vold eller overgrep er en forutsetning for å kunne oppdage det. Vold og overgrep er ofte et skjult fenomen, og det finnes få enkeltstående sikre tegn som kan gi indikasjoner på om barnet er utsatt eller ikke. Et kjent uttrykk er at du ser det ikke før du tror det. Dette er en av grunnene til at du alltid må se tegn og eventuelle skader i sammenheng med historien fra barnet og den voksne.

Vær alltid oppmerksom på atferdsforandring eller endring i daglige rutiner hos barnet, og ta den dårlige magefølelsen din på alvor. Utforsk og del bekymringen din med andre eller med barnevernstjenesten.

Kilde: Stine Sofie Stiftelses nettressurs Jeg vil vite!, dinutvei.no og reddbarna.no.

Hva er vold og overgrep og hvilke tegn skal du se etter?

Vold og overgrep er blant de største risikofaktorene vi kjenner til for å utvikle psykiske lidelser, og skjer det i barndommen er det mer enn doblet risiko for så godt som alle psykiske lidelser.

Barn som opplever vold og overgrep er like ulike og mangfoldige som andre barn, og kan vise at de ikke har det bra på forskjellige måter. Noen barn viser at de opplever noe som ikke er greit igjennom tydelige endringer i atferd. Noen er utagerende og bråkete, og viser tegn på angst og sinne. Andre er stille og innadvendte. Barn kan selv prøve å skjule det, fordi de føler skyld og skam, eller er redd for hva som vil skje om noen får vite. Noen får mer fysiske plager, og kan fremstå trøtt, trist eller bekymret. Noen er ukonsentrerte eller fraværende i skolen eller barnehagen, andre kan fremstå fokusert og konsentrert.

Fysisk vold er når noen med vilje slår, sparker, lugger, klyper eller biter, enten for å straffe eller skade. Dette kan enten gjøre vondt på kroppen, man kan få blåmerker, sår, skader eller bli syk. 20% av barna i Norge har opplevd fysisk vold fra en hjemme. Å slå er ulovlig i Norge, og alle som enten ser at det skjer eller selv opplever det må be om hjelp, sånn at det ikke skjer igjen.

Tegn og symptomer på fysisk vold: Blåmerker, brudd, brannsår, bitemerker, hovne områder, hodeskader, skader i brystkassen og magen, ribbeinsbrudd og generell sen utvikling.

Psykisk vold er å si eller gjøre ting som skremmer, truer, ydmyker eller sårer barn, gjentatte ganger. 1 av 5 barn har opplevd psykisk vold fra foreldre. Slike overgrep kan bidra til at barn får svekket selvfølelse og ødelagt normal psykisk utvikling. Det kan dreie seg om isolasjon, avvisning, ignorering, og uakseptable krav. Psykisk mishandling kan være vanskelig å oppdage.

Tegn på psykisk mishandling: Sosialt tilbaketrukket, er uvanlig sint, har lav selvtillit, spiseforstyrrelser, angst og depresjoner, prøver å rømme, sen utvikling psykisk og fysisk.

Seksuelle overgrep mot barn er når noen tvinger, truer, presser, lokker eller lurer barn til å være med på seksuelle handlinger. 1 av 20 barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Seksuelle overgrep innebærer at barnet utsettes for seksuell aktivitet som de er for unge til å forstå eller gi samtykke til.

Tegn på seksuelle overgrep: Barnet har problemer med å gå eller sitte, nekter å skifte i for eksempel gymtimer eller svømmehall, har mareritt, blir gravid eller får kjønnssykdom, oppfører seg aggressivt, har selvmordstanker, skader seg selv og har generelle atferdsproblemer.

Å være vitne til vold i hjemmet er også en måte å oppleve vold på som skader barn. Det kan være vold mot en forelder, søsken eller kjæledyr. Barn som ser eller hører dette blir ofte redde og det er viktig at man sier ifra. Nesten 1 av 6 har opplevd at mor har vært utsatt for minst en form for fysisk eller psykisk vold, mens 13 % har opplevd at far har vært utsatt for det. 4 % har opplevd at en voksen har slått eller skadet familiens kjæledyr.

Kilde: Stine Sofie Stiftelses nettressurs Jeg vil vite! og reddbarna.no.

Rådet for psykisk helse samarbeider med Stine Sofie Stiftelse om forebygging av vold og overgrep. Mye av innholdet om vold og overgrep på psykiskoppvekst.no er hentet fra stinesofie.no, dinutvei.no, reddbarna.no og nkvts.no.  

Denne siden er laget som en del av prosjektet Psykisk oppvekst og med  støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Om Psykisk oppvekst

Psykisk oppvekst er starten på en helhetlig kunnskapsbank som vi i fremtiden håper vil bli nyttig for alle som jobber for, med og rundt barn eller har en spesiell interesse for barns oppvekstsvilkår og utvikling.